gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Comunicat

   Persoanele cu atribuţii în asistenţă socială ( care nu au absolvit o facultate cu specializare în asistenţă socială), prevăzute de art. 34, alin. 2 din Legea nr. 466/2004, cărora le-au fost eliberate certificate de exercitare a atribuțiilor de asistent social, în temeiul Hotărârii nr. 1/2011 a Consiliului Naţional al CNASR, au obligația depunerii la Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, până la data de 31 ianuarie 2013, a unui document eliberat de către angajator care să ateste încadrarea acestora într-un post în domeniul de activitate pentru care a fost eliberat certificatul.

   Nerespectarea obligației prevăzute mai sus atrage după sine anularea certificatului și radierea titularului din evidențele Colegiului.

   Adeverinţa eliberată de angajator se va trimite, în original, prin poştă sau curierat rapid, la sediul CNASR.

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30