gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

In atentia asistentilor sociali

În perioada 01.04.2012 -31.12.2012 s-a realizat, conform art. 2, alin. 1 din Hotărârea nr. 2/2012 a Biroului Executiv al CNASR, preschimbarea avizelor de exercitare a profesiei şi a atestatelor de liberă practică, conform noilor modele, acestea fiind eliberate persoanelor care au solicitat şi îndeplinit procedura de preschimbare.

Aducem la cunoştinţă asistenţilor sociali care nu au solicitat preschimbarea vechilor documente faptul că, începând cu data de 01.01.

2013, toate avizele de exercitare a profesiei/atestatele de liberă practică în baza cărora aceştia şi-au desfăşurat activitatea în regim salarial sau independent şi-au încetat valabilitatea.

După data de 01.01.2013 preschimbarea documentelor se realizează dacă asistentul social transmite următoarele documente:

- Cerere de preschimbare a avizului de exercitare a profesiei de asistent social/atestatului de liberă practică - descarca formular;

- Copie carte de identitate;

- Adeverinta de salariat eliberata de angajator, conform fomularului CNASR;

- Avizul de exercitare a profesiei de asistent social/atestatul de liberă practică vechi, în original;

- Dovada achitării cotizaţiilor de membru, la zi;

- Dovada achitării taxei de eliberare a avizului de exercitare a profesiei de asistent social/atestatului de liberă practică – 75 lei.

Documentele se trimit prin poştă sau curierat rapid la adresa poştală a CNASR.

Pentru mai multe informaţii vă invităm să consultaţi secţiunea Juridic/Legislaţie - Hotărârea nr.2/2012 a Biroului Executiv al CNASR privind o serie de măsuri vizând gestionarea evidenţei conţinute de Registrul Naţional al Asistenţilor Sociali din România şi încetarea valabilităţii unor documente emise pentru desfăşurarea activităţilor de asistenţă socială.

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30