gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

ID 63855 - 3 aprilie 2013

COLEGIUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI cu sediul in Romania, Bucuresti adresa de corespondenţă: Str. Biserica Amzei nr 29, etaj 3 (clădirea Crucea Roşie Română), sector 1, cod poştal 010393, doreste sa achizitioneze SERVICII DE DIFUZARE, EXPUNERE SI DISTRIBUTIE, AFERENTE CAMPANIEI DE INFORMARE NATIONALA PRIVIND COMBATEREA DISCRIMINARII SI ACCESUL PE PIATA MUNCII A PERSOANELOR CU DIZABILITATI in cadrul proiectului: “COMBAT - Consiliere, Ocupare, schimbarea Mentalităţilor, eliminarea Barierelor, Accesibilizare, Training” Contract: POSDRU/96/6.2/S/63885, necesare implemantarii proiectului. Informatiile complete privind serviciile care urmeaza a fi achizitionate sunt prezentate in specificatiile tehnice (caietul de sarcini) din documentatia pentru ofertanti.

 

pdf_icon.jpg  ID_63885 - SERVICII_DE_DIFUZARE__EXPUNERE_SI_DISTRIBUTIE_3_aprilie_2013

pdf_icon.jpg  ID_63885 - Erata__SERVICII_DIFUZARE_DISTRIBUTIE_5_aprilie_2013

pdf_icon.jpg  ID_63885 - RASPUNS_CLARIFICARI_SERVICII_DIFUZARE_EXPUNERE_SI_DISTRIBUTIE_5 aprilie_2013

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30