gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Decizia Nr. 236/10.11.2017

În temeiul art. 51 alin (1), lit. a din Regulamentul electoral al Colegiului National al Asistentilor Sociali din România aprobat prin Hotărârea nr.2 din 2011 al Consiliului National,

Tinand cont de prevederile art. 1 din Decizia Nr. 1 din 02.04.2012 a Comisiei Electorale Centrale Permanente, si de prevederile art. 59 din Regulamentul electoral al Colegiului National al Asistentilor Sociali din România,

Comisia Electorală Centrală Permanentă

Decide:

Art. 1. Lista finala a candidaturilor depuse in vederea alegerilor pentru conducerea structurii teritoriale CNASR Sibiu, este urmatoarea:

Nr. 1 GULIMAN Valeria

Art. 2. Lista candidatilor si a membrilor propusi, anexata, se va publica la sediul CNASR si pe site. 

Secretar

ROTARU NICU-PANTELIMON

Membru

DOHOTARU-PLETOIANU MARIUS-SERGIU

 

ANEXA

LISTA FINALA A CANDIDATURILOR

ALEGERI LA NIVEL TERITORIAL

STRUCTURA TERITORIALA SIBIU

 

Candidat presedinte Structura Teritoriala CNASR SIBIU

1. GULIMAN Valeria

Echipa propusa

Functia Propunere
Vicepresedinte   BOTEA Loredana Diana
Membru SIRGHIE Dana
Membru RATIU Carmen-Violeta
Membru MAGHER Maria

 

Reprezentant in Congresul National al Asistentilor Sociali: BOBIC Viorica

Alegerile se vor desfasura in data de 04.12.2017, in intervalul orar 1400-1700 la sediul Sucursalei Teritoriale Sibiu, str. Brutarilor, nr. 3, loc. Sibiu, jud. Sibiu.

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30