gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Decizia Nr. 238/13.11.2017

În temeiul art. 51 alin (1), lit. a din Regulamentul electoral al Colegiului National al Asistentilor Sociali din România aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 2011 al Consiliului National, Comisia Electorală Centrală Permanentă

Decide:

Art. 1. Desfăsurarea alegerilor pentru conducerea structurii teritoriale CNASR Brasov, va avea următorul calendar:

  • 16.11.2017 – 26.11.2017, ora 12:00 depunerea candidaturilor conform prevederilor regulamentului electoral;
  • 26.11.2017- publicarea listei finale cu candidaturile depuse
  • 27.11.2017 – 11.12. 2017 - campania electorală;
  • 15.12. 2017– desfăsurarea alegerilor în intervalul orar 15.00-18.00 .
  • după data de 15.12.2017, validarea rezultatelor alegerilor si emiterea mandatelor celor alesi.

Art. 2. (1) Dosarele de candidatură vor fi depuse în trei exemplare în original, conform prevederilor regulamentului electoral.
(2) Dosarele de candidatură pot fi depuse personal sau prin împuternicit de luni până vineri, la sediul Structurii Teritoriale Brasov – persoana contact Presedinte CET Brasov – Angela CHIPER – tel 0765218024.

Secretar
Nicu ROTARU

 

Membru
Marius DOHOTARU-PLETOIANU

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30