gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Decizia Nr. 239 / 16.11.2017

În temeiul art. 51 alin (1), lit. a din Regulamentul electoral al Colegiului Național al Asistenților Sociali din România aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 2011 al Consiliului Național,

Ținând cont de prevederile art. 1 din Decizia Nr. 1 din 02.04.2012 a Comisiei Electorale Centrale Permanente și de prevederile art. 59 din Regulamentul electoral al Colegiului Național al Asistenților Sociali din România,

Comisia Electorală Centrală Permanentă

Decide:

Art. 1. Lista finală a candidaturilor depuse în vederea alegerilor pentru conducerea structurii teritoriale CNASR Vaslui, este următoarea:

Nr. 1 CONDREA Polixenia

Nr. 2 VLAD Viorel-Iulian

Art. 2. Lista candidaților și a membrilor propuși, anexată, se va publica la sediul CNASR și pe site.
  
Secretar
ROTARU NICU-PANTELIMON
  

Membru
DOHOTARU-PLETOIANU MARIUS-SERGIU

 

ANEXA 

LISTA FINALĂ A CANDIDATURILOR

ALEGERI LA NIVEL TERITORIAL

STRUCTURA TERITORIALĂ VASLUI 

Candidat președinte Structura Teritorială CNASR VASLUI

1. CONDREA Polixenia

Echipa propusă

Funcția Propunere
Vicepreședinte   MEREUȚĂ Monica  
Membru FÎNARU Simona
Membru MANOLACHI Ionuț
Membru RACOVANU Cătălina-Antoaneta 

 

2. VLAD Viorel Iulian

Echipa propusă

Funcția Propunere
Vicepreședinte   PETCU Mirela
Membru STRATULAT Sergiu 
Membru IOSUP Georgeta
Membru VOICU Vasile

 

Alegerile se vor desfășura în data de 07.12.2017, în intervalul orar 1000-1300 la sediul DGASPC Vaslui, Sos. Națională Vaslui-Iași, nr. 1,Vaslui.

Program_electoral_candidat_Condrea_Polixenia.pdf

Program_electoral_candidat_Vlad_Viorel_Iulian.pdf

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30