gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Anunt angajare SOS Satele Copiilor Romania

Asistent Social pentru SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Bucuresti

Descrierea organizaţiei:
Noi oferim o familie copiilor ajunşi în dificultate, îi ajutăm să-şi clădească singuri un viitor şi contribuim la dezvoltarea comunităţilor în care ei trăiesc. SOS Satele Copiilor s-a clădit pe baza unor convingeri şi atitudini fundamentale, ce reprezintă esenţa succesului nostru. În indeplinirea misiunii noastre, următoarele valori durabile ne ghidează acţiunile, deciziile şi relaţiile: CURAJ, ANGAJAMENT, ÎNCREDERE, CREDIBILITATE 

Descrierea postului:
Asistentul social oferă servicii primare de asistenţă socială copiilor, familiilor beneficiare şi tinerilor, în vederea prevenirii separării copiilor de familie şi depăşirii unor situaţii de dificultate identificate. 

Principalele sarcini:
• Realizează evaluarea socio-economică a familiei (ancheta socială);
• Identifică nevoile reale ale familiei si propune servicii de intervenţie pentru copil şi familie;
• Consiliază familia beneficiară în scopul menţinerii unităţii şi funcţionalităţii acesteia; consiliază şi susţine copilul şi familia în vederea prevenirii neşcolarizării copiilor şi/sau prevenirii abandonului şcolar; consiliaza tânărul/tânăra in vederea accesarii serviciilor sociale la care are dreptul.
• Întocmeşte planul personalizat de consiliere pentru fiecare membru al familiei asistate şi monitorizează lunar progresul copiilor şi familiilor beneficiare;
• Realizează şi implementează programul de activităţi şi întâlniri de grup pentru copii şi părinţi;
• Se întâlneşte în mod regulat cu ceilalţi membri ai echipei multidisciplinare şi interinstituţionale.
• Face propuneri de închidere sau transfer al cazului.
• Asigură monitorizare postservicii pe o perioadă de 3 luni


Cerinţe:
• Licenţiat în asistenţă socială
• Deținerea avizului de exercitare a profesiei
• Cel puţin un an de experienţă relevantă în lucrul cu copii, tineri şi/sau familii vulnerabile
• Empatie, simţ de răspundere
• Atitudine pozitiva şi orientare către rezolvarea de probleme
• Capacitate de lucru în mod individual şi în echipă
• Bucurie de a lucra cu şi pentru copii şi familii în dificultate
• Bună cunoaştere a drepturilor copilului si familiei; conştientizarea şi înţelegerea problemelor de dezvoltare socială, inclusiv probleme legate de educaţie pentru sănătate, HIV/SIDA
• Abilităţi dezvoltate de comunicare şi de lucru în reţea
• Permis de conducere categoria B (mobilitate)
• Cunoştinţe operare PC (MS Office)
• Limba engleză


Persoanele interesate pot trimite CV şi scrisoare de motivaţie pe adresa de e-mail: andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro

 

Asistent Social pentru SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Hemeiuș

Descrierea organizaţiei:
Noi oferim o familie copiilor ajunşi în dificultate, îi ajutăm să-şi clădească singuri un viitor şi contribuim la dezvoltarea comunităţilor în care ei trăiesc. SOS Satele Copiilor s-a clădit pe baza unor convingeri şi atitudini fundamentale, ce reprezintă esenţa succesului nostru. În indeplinirea misiunii noastre, următoarele valori durabile ne ghidează acţiunile, deciziile şi relaţiile: CURAJ, ANGAJAMENT, ÎNCREDERE, CREDIBILITATE.


Descrierea postului:
Asistentul social oferă servicii primare de asistenţă socială copiilor, familiilor beneficiare şi tinerilor, în vederea prevenirii separării copiilor de familie şi depăşirii unor situaţii de dificultate identificate.

Principalele sarcini:
• Realizează evaluarea socio-economică a familiei (ancheta socială);
• Identifică nevoile reale ale familiei si propune servicii de intervenţie pentru copil şi familie;
• Consiliază familia beneficiară în scopul menţinerii unităţii şi funcţionalităţii acesteia; consiliază şi susţine copilul şi familia în vederea prevenirii neşcolarizării copiilor şi/sau prevenirii abandonului şcolar; consiliaza tânărul/tânăra in vederea accesarii serviciilor sociale la care are dreptul.
• Întocmeşte planul personalizat de consiliere pentru fiecare membru al familiei asistate şi monitorizează lunar progresul copiilor şi familiilor beneficiare;
• Realizează şi implementează programul de activităţi şi întâlniri de grup pentru copii şi părinţi;
• Se întâlneşte în mod regulat cu ceilalţi membri ai echipei multidisciplinare şi interinstituţionale.
• Face propuneri de închidere sau transfer al cazului.
• Asigură monitorizare postservicii pe o perioadă de 3 luni

Cerinţe:
• Licenţiat în asistenţă social
• Deținerea avizului de exercitare a profesiei
• Cel puţin un an de experienţă relevantă în lucrul cu copii, tineri şi/sau familii vulnerabile
• Empatie, simţ de răspundere
• Atitudine pozitiva şi orientare către rezolvarea de probleme
• Capacitate de lucru în mod individual şi în echipă
• Bucurie de a lucra cu şi pentru copii şi familii în dificultate
• Bună cunoaştere a drepturilor copilului si familiei; conştientizarea şi înţelegerea problemelor de dezvoltare socială, inclusiv probleme legate de educaţie pentru sănătate, HIV/SIDA
• Abilităţi dezvoltate de comunicare şi de lucru în reţea
• Permis de conducere categoria B (mobilitate)
• Cunoştinţe operare PC (MS Office)
• Limba engleză

Persoanele interesate pot trimite CV şi scrisoare de motivaţie pe adresa de e-mail: andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro

 

MANAGER de CAZ pentru Programul SOS Bacău

 

Descrierea organizaţiei:
Noi oferim o familie copiilor ajunşi în dificultate, îi ajutăm să-şi clădească singuri un viitor şi contribuim la dezvoltarea comunităţilor în care ei trăiesc. SOS Satele Copiilor s-a clădit pe baza unor convingeri şi atitudini fundamentale, ce reprezintă esenţa succesului nostru. În indeplinirea misiunii noastre, următoarele valori durabile ne ghidează acţiunile, deciziile şi relaţiile: CURAJ, ANGAJAMENT, ÎNCREDERE, CREDIBILITATE.


Descrierea postului:
Angajatul urmează să implementeze metoda managementului de caz conform standardelor specifice, incluse în legislaţia românească, pentru copiii şi tinerii aflaţi cu măsură de protecţie la SOS Satul Copiilor Hemeius şi în Comunitatea de Tineri Bacău.


Principalele responsabilităţi:
• întocmește și reactualizează dosarele beneficiarilor;
• adună informații și pregătește planul de intervenție individualizată pentru fiecare copil/tănăr din Programul SOS Bacău;
• se implică în pregătirea procesului de transfer al tinerilor din SOS Satul Copiilor București în Comunitatile de Tineri;
• stabileşte contactul şi colaborează cu DGASPC-urile, SPAS-uri, cu ONG-uri, serviciile sociale, spitale sau orice alte instituţii care pot oferi informaţii cu privire la copii în dificultate, pentru admisia acestora în conformitate cu prevederile legale şi strategia de admisie a SOS;
• asigură implicarea familiei biologice, a părinţilor sociali, a consilierilor, a reprezentantului legal şi a copilului şi îi sprijină pe aceştia în toate demersurile întreprinse pe parcursul managementului de caz (acompaniere, sprijin emoţional, consiliere, întâlniri periodice);
• colaborează cu instituțiile publice care activează în domeniul protecției copilului (DGASPC partenere, Primării, Agenția de Plăți și Inspecție socială locală, Case de Pensii şi Asigurări Sociale, Secţii de Poliţie, Notari Publici, Tribunalul Bucureşti);
• monitorizează situaţia beneficiarilor după încetarea măsurii de plasament din cadrul SOS Satele Copiilor România, locaţia Bacău;
• soluționează adresele și rapoartele venite de la diverse instituții abilitate sau din interiorul asociației în care se cer informații despre copii asistați (fișe de monitorizare lunară/trimestrială, baze de date, prezente lunare).


Cerinţe:

Competențe:
• absolvent de studii socio-umane (cu licenţă);
• de preferat – membru în Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali;
• cel puţin 3 ani de experienţă relevantă în domeniul protecţiei copilului; experienţă în întocmirea dosarelor sociale (anchete sociale, evaluări, completarea planurilor individualizate de protecţie şi a planurilor de intervenţie specifică);
• cunoştinţe solide de legislaţie în protecţia copilului.

Abilități:
• bucurie de a lucra cu şi pentru copii şi familii în dificultate;
• empatie, simţ de răspundere;
• capabil să îşi gestioneze timpul şi să lucreze sub presiune;
• rabdare, empatie şi bucurie de a lucra cu copii şi adolescenţi;
• om de echipă, orientat către rezolvarea de probleme; simţ de răspundere;
• flexibilitate, spirit de iniţiativă, atitudine pozitiva.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV și o scrisoare de intenție pe adresa de e-mail: andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30