gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Decizia Nr. 264/18.01.2018

Decizia Nr. 264/18.01.2018

În temeiul art. 51 alin (1), lit. a din Regulamentul electoral al Colegiului National al Asistentilor Sociali din România aprobat prin Hotărârea nr.2 din 2011 al Consiliului National,
Tinand cont de prevederile art. 1 din Decizia Nr. 1 din 02.04.2012 a Comisiei Electorale Centrale Permanente, si de prevederile art. 59 din Regulamentul electoral al Colegiului National al Asistentilor Sociali din România,
Comisia Electorală Centrală Permanentă


Decide:


Art. 1. Lista finala a candidaturilor depuse in vederea alegerilor pentru conducerea structurii teritoriale CNASR GORJ, este urmatoarea:


Nr. 1 CIUCUR Cristina


Art. 2. Lista candidatilor si a membrilor propusi, anexata, se va publica la sediul CNASR si pe site.
  
Secretar
ROTARU NICU-PANTELIMON
  
Membru
DOHOTARU-PLETOIANU MARIUS-SERGIU
 

 

 

ANEXA
 
LISTA FINALA A CANDIDATURILOR
ALEGERI LA NIVEL TERITORIAL
STRUCTURA TERITORIALA GORJ
 
Candidat presedinte Structura Teritoriala CNASR GORJ
 
1. CIUCUR Cristina
 
Echipa propusa


Functia                    Propunere

Vicepresedinte         SAULESCU Ramona Nicoleta
Membru                  TRUSCA (NICULETE) Loredana Ionica
Membru                  VOICU Mihaela Elena
Membru                  STOICAN Angela
 
Alegerile se vor desfasura in data de 07.02.2018, in intervalul orar 1300-1500 la sediul DGASPC Gorj (Strada Siretului 24, Târgu Jiu).

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30