gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Anunt angajare Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău

“DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU organizează concurs la sediul instituției din strada Ștefan cel Mare nr.17A, în data de 22.03.2018, ora 10:00 - proba scrisă, 26.03.2018 - ora 10 interviu, pentru ocuparea următoarelor posturi – temporar vacante, funcții contractuale de execuție pe perioadă determinată:


• 2 posturi de asistent social.

Conditii de participare

• asistent social- sudii superioare de licenţă în domeniul asistenţei sociale cu aviz de exercitare a profesiei;
• vechime in specialitatea studiilor - nu se solicită.

Dosarele de înscriere se vor depune până la data de 19.03.2018 ora 16, la Biroul Resurse Umane – Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău din strada Ștefan cel Mare nr.17A.
Bibliografia și actele necesare pentru dosarul de concurs vor fi afișate la sediul instituției, din str. Ştefan cel Mare nr. 17A şi pe site-ul www.dasbacau.ro – secțiunea Angajari .

Relații suplimentare la tel. 0372 777 859.”

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30