gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Corpul de control

Lista membrilor Corpului de Control Profesional

 - lista  se va actualiza periodic - 

Nr. crt Nume Prenume Judet Treapta de competenta
1          Voj              Marius       Alba       Principal
2 Ghitulescu Nelida Arges Principal
3 Rauta Casiana Arges Principal
4 Logofatu Andreia Bacau Principal
5 Pavel Marius Bacau Principal
6 Borlea Daniela Bihor Principal
7 Spataru Ioana-Nicoleta Bihor Principal
8 Stamate Mihaela Braila Principal
9 Ciobanu Mirela Botosani Principal
10 Mihai Felicia Botosani Principal
11 Radu  Lacramioara Botosani Principal
12 Babii  Angela Botosani Principal
13 Alexa Milica Georgeta Bucuresti Principal
14 Alexandru Iuliana Bucuresti Principal
15 Itu Alina Bucuresti Principal
16 Alexandru Monica Bucuresti Principal
17 Popescu  Adina Bucuresti Principal
18 Razus  Cristiana Bucuresti Principal
19 Radu  Luminita Bucuresti Principal
20 Vila George Bucuresti Principal
21 Voicu Nicoleta-Mioara Bucuresti Principal
22 Ciortan Alexandru Bucuresti Principal
23 Lemnaru Margareta Buzau  Specialist
24 Hatcareanu Carmen Calarasi Principal
25 Nutu Marian Calarasi Principal
26 Mihalache  Adriana Constanta Principal
27 Popescu Viorel Dolj Principal
28 Constantin Mihaela Galati Principal
29 Rotaru Nicu Gorj Specialist
30 Saulescu Ramona Gorj Principal
31 Kelemen Alexandru Hunedoara Specialist
32 Rosetti Ioana Hunedoara Principal
33 Boghiu Mirela Iasi Principal
34 Costachescu Daniela Iasi Principal
35 Frunza Alina Iasi Principal
36 Galatianu Cornelia Iasi Specialist
37 Irimia Cristina Iasi Principal
38 Matei Elena Iasi Principal
39 Paduret Lacramioara Iasi Specialist
40 Rusu Marilena-Lacramioara Iasi Principal
41 Ionita Elena-Maria Ilfov Principal
42 Tapescu Vasile Radu Maramures Principal
43 Patrinjei Simona Mehedinti Principal
44 Rupa Lucia-Ilean Mehedinti Specialist
45 Ventaniuc Elena-Eliza Neamt Principal
46 Muresan Sanda Satu Mare Principal
47 Codau Codruta Sibiu Principal
48 Bobic Viorica Sibiu Principal
49 Isac  Laura Sibiu Principal
50 Guliman Valeria Sibiu Principal
51 Calin Adina-Mihaela Tulcea Principal
52 Constantinescu Mariana-Carmen Tulcea Principal

 

 pdf_icon.jpg Hotarare BEX nr. 4 din 25 ianuarie - aprobare membrii corp de control profesional

 

Atributii


Extras din Regulamentul de Organizare si Functionare al Colegiului National al Asistentilor Sociali, aprobat prin Hotararea nr. 1/2012 a Congresului National, publicat in Mof. al Romaniei nr. 265/23.04.2012

Art. 65. -(1) Corpul de control profesional este structura de specialitate a Colegiului cu atribuții vizând controlul și supravegherea exercitarii profesiei de asistent social.

(2) Organizarea și funcționarea Corpului de control profesional sunt stabilite prin hotărâre a Consiliului.

(3) Activitatea Corpului de Control profesional este coordonată de către Secretarul Executiv.

Art. 66. În desfășurarea activităților specifice, Corpul de control profesional colaborează cu comisiile operative din cadrul BEX și răspunde la solicitările Comisiei de deontologie profesională vizând realizarea unor acțiuni de control care au ca obiectiv clarificarea unor aspecte ce urmează a fi analizate în contextul realizării cercetării disciplinare/profesionale prealabile.

Art. 67. -(1) Persoanele care au calitatea de membru al corpului de control profesional nu pot desfășura acțiuni de control profesional în cadrul structurilor cu care au avut sau, după caz, au relații contractuale și nici în cadrul celor în care activează soțul, rudele și afinii până la gradul al IV-lea inclusiv.

(2) Interdicția prevazută la alin. (1) se aplică și în situația în care asistenții sociali controlați sunt soț, rude până la gradul al IV-lea sau afini cu persoana care urmează să exercite controlul.

(3) Interdicția de a desfășura activități de control intervine și în situațiile în care persoanele care au calitatea de membru al corpului de control profesional au un interes personal în legatură cu activitatea/persoana supusă controlului, cu excepția situației în care acest conflict a fost adus la cunoștința persoanei care coordonează activitatea corpului de control profesional și aceasta a apreciat că obiectivitatea actului de control nu poate fi afectată.

Art. 68. - Membrii BEX, cei ai comisiilor operative, comisiei electorale centrale permanente și cei ai corpului de control profesional au dreptul la indemnizații stabilite prin hotărâre a Consiliului precum și la decontarea cheltuielilor de deplasare efectuate pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30