gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Workshopul cu tema „Instrumente de lucru în asistență socială”.

Evenimentul va avea loc în data de 10 octombrie 2014 – vineri, în intervalul 8.00 – 12.00 în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Corpul D, Amfiteatru D1.

Activitatea este organizată de către Sucursala Teritorială Iaşi a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială.

Organizatorii urmăresc asigurarea cadrului de consultare, analiză și argumentare pentru asistenții sociali din județ în vederea evidențierii, definirii și soluționării problemelor de organizare a muncii, printr-o mai bună corelare a obiectivelor serviciilor sociale oferite asistaților cu instrumente de lucru adaptate în acord cu rezultatele calitative vizate și etica profesiei de asistent social.

• Pentru a participa la acest eveniment nu se percep taxe de înscriere/participare;
• CNASR acordă 2 credite profesionale asistenţilor sociali înscrişi în Registru CNASR;
• Vă rugăm să confirmați prezența dumneavoastră la adresa de e-mail: cnasriasi@gmail.com

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30