gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

26 noiembrie 2014 – 10 ani de la reglementarea profesiei de asistent social in Romania

In data de 26 noiembrie 2014 se implinesc 10 ani de la intrarea in vigoare a Legii 466/2004 privind statutul asistentului social, lege ce reglementeaza profesia de asistent social in Romania si reprezinta actul de infiintare a Colegiului National al Asistentilor Sociali.

Conform Legii 466/2004 privind statutul asistentului social, in Romania, profesia de asistent social poate fi exercitată de către persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: este cetăţean român sau cetăţean al altui stat, în condiţiile prevăzute la art 2.alin. (1), are studii de specialitate în asistenţă socială conform prevederilor art. 2 alin. (2), este înregistrat în Registrul Naţional al Asistenţilor Sociali din România si nu se găseşte în vreunul din cazurile de incompatibilitate prevăzute în prezenta lege.

Astazi, la 10 ani de la reglementarea profesiei, in Registrul National al Asistentilor Sociali din Romania sunt inregistrati 5000 de asistenti sociali.

Pe parcursul celor 10 de ani de activitate, CNASR a elaborat Codul deontologic al profesiei de asistent social, o serie de acte normative menite sa reglementeze cadrul exercitarii profesiei de asistent social si a derulat activitatii pentru valorizarea profesiei de asistent social la nivel national si international.

Parteneriatele incheiate cu diverse organizatii publice si private precum si prin faptul ca CNASR a devenit membru al Federatiei Internationale a Asistentilor Sociali (IFSW) atesta profesionalismul organizatiei profesionale a asistentilor sociali.

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30