gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Inregistrare absolventi 2016

Inregistrare absolventi 2016

Absolventii promotiei 2016 beneficieaza de :

 - Scutire de la plata taxei de analiza dosar;

-  Evaluare dosar fara prezentarea la interviu;

-  Colectare documente de inscriere prin intermediul secretariatelor facultatilor absolvite.

 

 Documente necesare pentru inscriere, dupa absolvire:

-  Cerere  - formular tip;

-  Copie carte de identitate;

-  Copie dupa adeverinta care atesta promovarea examenului de licenta;

Documente necesare dupa angajare, pentru completarea dosarului, in vederea eliberarii avizului de exercitare a profesiei de asistent social:

-   Adeverinta eliberata de angajator;

-   Copie contract de munca;

-   Cazier judiciar;

-   Adeverinta eliberata de medicul de familie – cu mentiunea “clinic sanatos”;

 -  Curicculum vitae

 -  Declaratie de incompatibilitate – formular

 

Cerere absolventi 2016

 

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940