gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Claudia Torje

Claudia Torje

Claudia Torje – este președintele Sucursalei Bihor a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România începând cu luna decembrie a anului 2012.

Obiective/acţiuni propuse și asumate pentru strucutura teritorială Bihor pentru perioada 2012-2016 sunt:

• Consolidarea structurii teritoriale
• Promovarea și consolidarea imaginii profesionistului asistent social
• Dezvoltarea profesionistului asistent social
• Consolidarea parteneriatelor cu mediul universitar și profesional.

Este asistent social principal cu licență în domeniul asistenței sociale la Universitatea Oradea, Facultatea de Teologie Ortodoxă, secţia Teologie - Asistenţă Socială, din anul 2001, a absolvit masterul Programe şi Proiecte Socio-Comunitare în anul 2009 la Universitatea Emanuel din Oradea, Catedra de Asistenţă Socială.

Înainte de a se îndrepta spre domeniul social a activat timp de 3 ani în domeniul sănătății, fiind absolventă a specializării liceeale de asistență medicală și a școlii postliceale de asistență medicală.

Din anul 2000 a lucrat în asistență socială a persoanelor cu dizabilități, în special a persoanelor diagnosticate cu scleroză multiplă. A activat ca director executiv al Societății de Scleroză Multiplă din România timp de 7 ani și a fost redactor șef al revistei Columna, revistă tiparită trimestrial pentru persoanele afectate de scleroză multiplă. Acum coordonează Centrul de Zi al Fundației de Scleroză Multiplă Bihor și participă activ la celalalte servicii oferite de organizatie, cum ar fi Servicii de Îngrijire la Domiciliu.

Activează ca voluntar la Asociația de Scleroză Multiplă din România.

Are formari în diverse calificări: management de proiect, formator de formatori, antreprenoriat, lobby și advocacy.

Din anul 2014 are deschis Cabinet Individual de Asistență Socială.

 

Publicatii

  • Managementul bolii în Scleroză Multiplă – Ghid de informare iniţială (Management of Multiple Sclerosis Disease – Ghide of initial information), parte din echipa redacţională, Publicată la Tipografia Treira, Oradea, 2007
  • Managementul serviciilor în Scleroză Multiplă – Servicii socio-medicale comunitare (Management of Multiple Sclerosis Disease – Comunnitary socio-medical servicies), parte din echipa redacţională, Publicată la Tipografia Treira, Oradea, 2007
  • Ghidul Angajatorilor – coordonator lucrare, publicat la tipografia Treira, Oradea, 2010, publicatie cofinantata din fonduri structurale.
  • Harta Angajatorilor – coordonator de lucrare, publicat la tipografia Treira, Oradea, 2012, publicatie cofinantata din fonduri structurale.
  • Assess, compare and enhance the status of Persons with Multiple Sclerosis (MS) in Europe: a European Register for MS - Acta Neurol Scand 2012: 126 (Suppl. 195): 24–30 DOI: 10.1111/ane.12024, Pugliatti et all.

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30