gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Daniela Bulcu

Daniela Bulcu

Daniela Bulcu este presedintele CNASR – Sucursala Teritoriala Bistrita Nasaud din anul 2013 si membru in Comisia de strategie si dezvoltare profesionala.

Este asistent social principal cu licenta in domeniul asistenta sociala din anul 2000. A urmat in anul 2006, un master in domeniul managementului performant.

Lucreaza in dmeniul asistentei sociale din anul 2001 cand a debutat pe postul de asistent social si in anul 2004 a promovata in functia de director executiv in cadrul proiectului Centrul Comunitar pentru Tineret si respectiv Organizatia de Tineret Cetin Bistrita unde a coordonat activitatile extrascolare dedicate tinerilor proveniti din familii defavorizate.

A continuat cariera in asistenta sociala iar in perioada anul 2006 -2009 , a obtinut prin concurs, postul de asistent social in cadrul DGASPC BN, Serviciul pentru protectia persoanelor cu handicap si varstnice neinstitutionalizate. A fost promovata in acelasi an pe postul de sef serviciu, in cadrul aceluiasi serviciu amintit mai sus unde a coordonat, verificat si indrumat activitatea pentru protectia persoanelor adulte cu handicap si varstnice: anchete sociale, planuri de interventie, facilitarea accesului persoanelor cu handicap si varstnice la facilitatile conform legii, preluare si verificare dosare pentru admiterea intr-un centru rezidential pentru adulti, aplicarea Legii 448 din anul 2006 privind protectia si promovarea drepturilorpersoanelor cu handicap etc.

In luna august al anului 2009 a fost director general in cadrul DGASPC unde a asigurat conducerea executiva a institutiei (aparatul propriu: 13 servicii si 6 compartimente si complexele de servicii sociale pentru adulti si copii: 13 centre) si a raspuns de buna organizare si functionare in indeplinirea atributiilor de ii revin.

In anul 2010 octombrie a revenit la functia de sef serviciu unde a lucrat pana in februarie 2013. Din februarie 2013 lucreaza ca si asistent social gradul superior, in cadrul Directiei Municipale de Servicii Sociale, Bistrita – Centrul de Noapte si Cazare pentru Persoane Adulte fara Adapost.

A continuat si continua perfectionoarea in domeniul social si a participat anual la cursuri/traininguri/seminarii specifice muncii de asistenta sociala si nu numai.
Din anul 2011 este implicata in activitati cercetasesti, este lider de temerari (grupa de varsta 11-14 ani). Cercetășia completează în educaţia tânărului, familia și școala, si dezvoltă cunoașterea de sine, necesitatea de a participa, de a explora, de a descoperi, de a ajuta.

Competente personale: cunoasterea limbii engleze si spaniole, o buna capacitate de comunicare obtinuta ca urmare a mai multor prezentari cu ocazia diferitelor evenimente culturale organizate in municipiul Bistrita.

Aptitudini si competente artistice: Coordonator artistic – Grupul de dans modern CETIN, din cadrul Organizatie de tineret CeTin in perioada 2001 – 2007, Membra a Ansamblului folcloric Cununa de pe Somes al Centrului Cultural Municipal „George Cosbuc” Bistrita din anul 1993- present, Coregraf stagiar din anul 2002, conform legitimatiei – atestat nr. 632/25.08.2002, Voluntar – Centrul Cultural Municipal „George Cosbuc”, Bistrita – prezentare spectacole, actiuni culturale 2004-2011.

Puncte tari: Punctualitate, perseverenta, ambitie, toleranta, spirit de echipa, corectitudine, constiinciozitate. promptitudine.

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30