gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Lavinia Elisabeta Popp

Lavinia Elisabeta Popp

Lavinia Elisabeta Popp din anul 2012 este preşedinte al Sucursalei Caraş-Severin a CNASR, iar în această calitate coordonează activităţile Sucursalei Caraş-Severin a CNASR. Printre obiectivele propuse în această calitate se numără: facilitarea accesului membrilor sucursalei teritoriale CS în luarea de decizii comune; realizarea unor campanii de promovare a activităţilor iniţiate de structura teritorială la nivel local şi judeţean; identificarea şi întâmpinarea nevoilor şi problemelor asistenţilor sociali din Caraş-Severin; realizarea procesului intern şi extern de comunicare în cadrul structurii naţionale şi teritoriale.

Lavinia Popp este asistent social principal în CNASR, este licenţiată în asistenţă socială (Universitatea de Vest din Timişoara), absolventă a programelor de masterat ,,Managementul Marketingului Educaţional” (Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa) şi ,,Familia şi Managementul Resurselor Familiale”, din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, iar din anul 2008 este doctor în domeniul Sociologie, al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Una din cărţile de vizită care înseamnă foarte mult şi reprezintă un capitol important pentru Lavinia Popp este cel din perioada 2012-2015, fiind preşedinte al Sucursalei Caraş-Severin a CNASR. Prin intermediul acţiunilor asistenţiale desfăşurate, coordonate de Lavinia Popp, s-a promovat profesia de asistent social atât la nivelul regiunii Banatului, cât şi la nivel naţional (organizarea ZAS 2013-2015, articolele apărute în presă, participarea la diferite emisiuni radio şi TV, etc.). Zilele Asistenţei Sociale 2013-2015 au însemnat un moment esenţial în care această minunată profesia de asistent social a fost promovată, iar vocea asistenţilor sociali cărăşeni a fost pe deplin auzită. În ultimii doi ani, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, a celebrat Ziua Mondială a Asistenţei Sociale prin organizarea Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţa Socială, evenimente la care au fost aduse în prim plan personalităţi şi realizări deosebite. În luna martie a acestui an, în cadrul Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţa Socială, Lavinia Popp a fost onorată să primească distincţia ,,premiul personalitatea anului 2014 în promovarea educaţiei şi formării în asistenţă socială”.

Lavinia Popp este conferenţiar universitar la Facultatea de Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii "Eftimie Murgu" din Reşiţa, coordonator al specializării Asistenţă Socială şi al programului de masterat ,,Managementul serviciilor de asistenţă socială şi titular al cursurilor Introducere în asistenţa socială, Tehnici de intervenţie în asistenţa socială, Politica ocupării locurilor de muncă, Sistemul de asistenţă socială, Bazele managementului şi furnizarea serviciilor de asistenţă socială. De peste 10 ani a coordonat proiecte naţionale, a fost membru în proiecte internaţionale şi a participat la studii în domeniul sociologiei şi asistenţei sociale. Deţine experienţă profesională ca manager, expert, cercetător, asistent social şi formator în peste 20 de proiecte sociale şi educaţionale, finanţate prin intermediul fondurilor nerambursabile (PHARE, Fondul Social European, alte granturi, în perioada 2004-2015, implementate de diverse organisme publice şi private).

Având în vedere complementaritatea dintre activitatea didactică şi cea ştiinţifică derulată până în prezent, considerăm că realizările obţinute în cadrul comunităţii academice şi ştiinţifice au fost evidenţiate, atât de activitatea desfăşurată de Lavinia Popp în calitate de membru în comitetele ştiinţifice ale unor manifestări internaţionale (Conferinţa Internaţională „Best Practice in Adult Education of People with Special Needs” Petroşani, 2011; Conferinţa Internaţională “International Social Work: Working Together for Success”, organizată de Universitatea din Petroşani în parteneriat cu University of South Carolina şi EEsrASSW, 2012; Conferinţa Internaţională “European projects and Education – Mobility opportunities for Students and Teachers” Petroşani, în parteneriat cu International Development Alliance Bulgary şi European Civile Resources Center Danmark, 2013; Internaţional Conference „The Power to Be Different” Timişoara, 30-31 octombrie 2014); de statutul de membru activ al Asociaţiei Est Europene de Asistenţă Socială, al Asociaţiei pentru Cercetare Multidisciplinară din zona de Vest a României, al Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială Caraş-Severin; cât şi de calitatea de recenzor al unor reviste indexate în baze de date internaţionale. Conturul activităţii profesionale al Laviniei Popp se creioneză nu doar prin calitatea revistelor de specialitate unde a publicat, ci şi prin prisma citărilor, în articole publicate în reviste cotate ISI şi în reviste indexate în baze de date internaţionale.

Un alt capitol în activitatea doamnei Lavinia Elisabeta Popp face referire la coordonarea programului de studii de licenţă Asistenţă Socială şi al programului de studii masterale Managementul serviciilor de asistenţă socială din 2011, derulate în cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, programe de studiu care au contribuit la specializarea multor generaţii de profesionişti asistenţi sociali. Din anul 2009 Lavinia Popp a coordonat activitatea Centrului de Orientare şi Recalificare Profesională, care din acest an poartă denumirea de Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră, desfăşurând activităţi de consiliere în carieră, informare şi formare profesională, mese rotunde, workshop-uri, la care au participat de-a lungul timpului şi studenţii voluntari de la Specializarea Asistenţă Socială.

Segmentul contribuţiei ştiinţifice în domeniul asistenţei sociale este ilustrat şi prin numărul de analize, cercetări şi volume în domeniul asistenţei sociale (11 cărţi, peste 90 de articole, 20 proiecte/contracte de cercetare). Cele 11 cărţi, la care a contribuit Lavinia Popp în calitate de autor, coautor, autor de capitol în volume coordonate, precum şi colaborările la tratatele de specialitate, sunt argumente convingătoare pentru calitatea implicării în activitatea didactică.

O altă carte de vizită a acestui asistent social este activitatea sa profesională, în folosul diverselor categorii de populaţie, activitate demonstrată prin implicarea directă în peste 28 de proiecte ştiinţifice şi comunitare, dintre care amintim: Pentru o viaţă mai bună a persoanelor cu tulburări psihotice (manager, 2004-2006); Înfiinţarea unui Centru de Orientare şi Recalificare profesională–CORP (manager, 2007-2008); Formarea de specialişti in asistenţă socială şi turism (responsabil contract de dezvoltare socială, 2008); Studiu naţional de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul superior. Absolvenţii şi Piaţa Muncii (coordonator instituţional din partea Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, 2012); Centrul European de Consiliere, Orientare şi Recalificare Profesională (coordonator activităţi instruire, 2011); BARRABARRIPEN – un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rome (manager selecţie, instruire, monitorizare grupuri ţintă; cercetător, 2010-2012); VIA–Vocaţie, Interese, Autocunoaştere şi Dezvoltare, drumul către succesul profesional (expert in consiliere vocaţională, 2010-2013), etc, Suflet pentru suflet, (coordonator al proiectului caritabil organizat împreună cu studenţii secţiei de Asistenţă Socială ai Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa - 10 ediţii).

Activitatea personală în domeniul promovării educaţiei şi formării în asistenţă socială este complexă, pe parcursul anului 2014 desfăşurându-se în folosul diverselor categorii de populaţie (şomeri, persoane cu boli terminale, etc.), aspect demonstrat prin implicarea în proiectele POSDRU: 131/G/5.1/127510 - ,,Capitalul uman-investiție pentru prezent și viitor”, 24.06.2014-16.09.2014; 144/6.3/S/125060- „Șansa–Acceptare–Nevoie–Siguranță-Acces”, 17.09-28.10.2014; 164/2.3/S/142178- ,,Calificarea-temelie pentru dezvoltarea pieţei muncii”, 25.11.2014-13.02.2015; 165/6.2/S/143143- ,,Acces egal pe piaţa muncii”, 02.05.2014-01.11.2015; proiectul caritabil „SUFLET PENTRU SUFLET”(2219 persoane prezente); proiectul ,,Munca asistentului social de probaţiune”- în data de 16.05.2014, 50 de studenţi ai Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, Facultatea de Ştiinţe Sociale, programul de studii de licenţă Asistenţă socială şi de la programul de studii de masterat Managementul serviciilor de asistenţă socială, sub îndrumarea Laviniei Popp, au participat la o acţiune de educaţie asistenţială în două unităţi de profil din Timişoara: Centrul de Reeducare Buziaş şi Penitenciarul Popa Şapcă Timişoara.

Studenţii Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa, Specializarea Asistenţă Socială, coordonaţi de Lavinia Popp au urmărit prin proiectul caritabil „SUFLET PENTRU SUFLET”, desfăşurat în data de 15 decembrie 2014, la Sala Polivalentă din Reşiţa să susţină terminarea construcţiei primei clinici de recuperare oncologică din România, Nera, unde fiecare bolnav va fi îngrijit fără discriminare, oferindu-i-se asistenţă medicală, socială şi spirituală. Conferinţa de anul acesta, intitulată “Sănătatea, suferinţa şi sufletul poporului român”, susţinută de maestrul Dan Puric, a dăruit un moment unic şi special comunităţii reşiţene în semn de recunoştinţă şi apreciere. Peste 2000 de oameni cu suflet au fost prezenţi la o seară caritabilă, prin care s-a urmărit realizarea unui serviciu crucial pe care nimeni nu-l oferă în România. În final, s-au colectat 120.100 RON pentru o cauză mai mult decât nobilă şi astfel vor putea fi sprijiniţi în viitor toţi cei care sunt diagnosticaţi cu o boală terminală. S-a urmărit prin acţiunile desfăşurate, aducerea în prim plan a unui tip special de educaţie şi formare în asistenţă socială, în care să sălăşluiască valorile umane veritabile şi mila creştină, rezultatul fiind cuantificabil intr-o acţiune mirifică ,,SUFLET PENTRU SUFLET"- care a reflectat în toată plenitudinea fiinţa interioară a poporului nostru.

Avem convingerea că munca susţinută a membrilor Sucursalei Caraş-Severin a CNASR şi rezultatele deosebite obţinute, au menirea să susţină şi să „hrănească din belşug”, să motiveze şi să încurajeze alţi profesionişti asistenţiali continuatori ai acestei misiuni sociale, să-şi urmeze adevărul, calea şi propriul destin profesional. În acelaşi timp avem certitudinea că viitorii profesionişti din domeniul asistenţei sociale deţin puterea interioară şi exterioară a schimbării sociale şi a transformării acestei lumi într-o lume mai bună. Conchidem că valorizarea unor asistenţi sociali cu realizări remarcabile în România este o condiţie sine qua non pentru a demonstra că în ciuda vicisitudinilor şi provocărilor realităţii sociale, asistentul social reprezintă o forţă constructivă pe diverse paliere de activitate.

Considerăm că a fost valorificată şi promovată la cote maxime profesia de asistent social prin activităţile desfăşurate de preşedintele Sucursalei Caraş-Severin a CNASR, s-a încercat o ,,escaladare a piscurile munţilor” indiferent de înălţimile acestora şi s-au traversat noi şi noi frontiere interesante şi necunoscute în acelaşi timp. S-a demonstrat prin cele prezentate anterior că asistenţa socială este o profesie care şi-a dovedit necesitatea, utilitatea şi valoarea. Aceste cuvinte vii sunt cele care reclădesc şi reconstituie capitolele profesionale ale traseului carierei asistentului social.

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30