gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Lucian Bodor

Lucian Bodor

Lucian Bodor este președintele Structurii Teritoriale Bacău a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România din anul 2013. Este asistent social principal, licenţiat în asistenţă socială din anul 2004, ulterior parcurgând cursuri postuniversitare şi de master, în specializări precum: consiliere psihologică; evaluare şi supervizare în asistenţă socială; managementul carierei în asistenţă socială.

Activează în sistemul public de asistenţă socială, având o experienţă de peste 10 ani în domeniu, în prezent coordonând Reţeaua de Apartamente „Casa Mea”, un serviciu de îngrijire rezidenţială de tip familial, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

Deţine expertiză în management de proiect şi în managementul serviciilor sociale destinate protecţiei persoanelor cu dizabilităţi şi copiilor separaţi de familie.

Alături de viaţa profesională, un loc aparte îl au şi activităţile extraprofesionale, orientate spre oameni şi dezvoltarea comunitătii, toate acestea fiind reflectate în participarea la acţiuni de voluntariat, organizarea şi coordonarea Asociaţiei Cercetaşii Creştini Români, fiind membru al acestei organizaţii de 17 ani.

Într-o societate dinamică, aflată într-o permanentă schimbare, asistenţa socială şi asistenţii sociali reprezintă agenţi ai schimbării şi sunt generatori de plusvaloare, motiv pentru care considerăm că, profesia în sine, trebuie promovată şi consolidată.

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30