gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Nelida Ghitulescu

Nelida Ghitulescu

Nelida Ghitulescu este preşedinte al Sucursalei Arges a C.N.A.S.R. din anul 2012 si membru al Comisiei de avizare si atestare profesionala a CNASR. In anul 2015 a obtinut Premiul de excelenţă pentru promovarea profesiei liberale de asistent social.

Calificari academice si profesionale:

  • asistent social, absolventa a Facultatii de Teologie Ortodoxă – Secţia Asistenţă Socială, Universitatea din Pitesti, promotia 1998;
  • Master – Managementul proiectelor cu finanţare europeană in  cadrul Facultatii de Ştiinţe Economice a  Universitatii din Pitesti(2008);
  • Post Master Certificate Program to Promote Successful Domestic Adoptions Case Western Reseve University, Cleveland, USA;  Jack Joseph and Morton Mandel School of Apllied  Social Sciences; Universitatea de Vest Timisoara(2014).
  • Programul de perfecţionare Modul managementul proiectelor(2008); Manager al sistemelor de management al calitatii, cod COR 242302(2011); Formator–cod COR 241205(2011); Director de program, cod COR 121013(2011); Evaluator proiecte, cod COR 241263(2014);


Experienta in asistenta sociala:

Si-a dorit totdeauna sa lucreze cu si pentru oameni, iar intregul traseu profesional a demonstrat ca a facut alegerea cea mai buna alegere. A lucrat timp de 5 ani, asistent social in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti(2000-2005), timp in care s-a ocupat si de o organizatie neguvernamentala, infiintand in acea perioada, in partenerriaat cu administratiile locale un centru de zi pentru copiii aflati in dificultate in mediul rural si un centru de zi pentru persoanele adulte cu handicap. In perioada 2005-2007 a ocupat functia de Şef Serviciu „Strategii, programe, prognoze” in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, coordonand in acea perioada doua proiecte PHARE Continuarea Programului "Copiii mai întâi"  - Întărirea şi diversificarea serviciilor de protecţie a copilului.

Din 2008 pana in 2010 a fost Şef Serviciu “Control, sinteze, monitorizare” din cadrul Inspectoratului Social Regional, Regiunea Sud-Muntenia, preocupandu-se de coordonarea şi îndrumarea metodologică a inspecţiilor sociale judeţene.

Din 2010 coordoneaza, verifica, monitorizeaza, asigura analiza si decizia asupra activitatii din cadrul Biroului adoptie si postadoptie al D.G.A.S.P.C. Arges. Tot din acelasi an isi exercita profesia  si in regim privat.


Vorbind despre cariera

Cat la suta noroc, cat la suta munca

În ceea ce mă priveşte, trebuie să recunosc că am avut şansă bună mereu. Numai că statornicia norocului, pentru care totdeauna m-am rugat, a fost dublată de muncă fără răgaz. Şi, în acest chip, consider că proporţia amândurora este chiar sensibil egală. Aşadar, voi şopti ,,în taină” că m-am lăsat condusă de deviza călugărilor benedictini: Ora et labora! Roagă-te și munceşte!  În acelaşi timp, pentru a nu fi infructuoasă, munca noastră nu trebuie să acopere odihna altora - cel mai adesea, bine plătită!


Care ar fi sfaturile pe care le-as da tinerilor care doresc sa-mi calce pe urme

Ne bucură întotdeauna cînd suntem supraapreciaţi; şi poate că nu-i rău, fiindcă ne străduim atunci să corespundem acelei imagini, sub puterea exemplului bun. Ca atare, maitinerii noştri trebuie să descopere cât mai grabnic că, înainte de a fi odraslele propriilor părinţi, ei sunt odraslele propriilor fapte, aşa încât, unii se nasc în măreţie, iar alţii o dobândesc prin ei înşişi. Eminescu înţelesese că ,,un om poate avea totul, neavând nimic; şi nimic având totul.”.

Înţelepciunea universală ne îndeamnă să nu urmărim banii, ci pasiunile şi, în acest fel, banii vor veni de la sine, în mod natural, fără a simţi că trudim pentru fiecare unitate monetară în parte.

De aceea, găsesc că, de la vidanjor până la judecător, orice ocupaţie este la fel de însemnată pentru societate dacă este îndeplinită în chip loial, cu simţul datoriei şi furia muncii.
,,Munca strică personalitatea omului şi-i scurtează viaţa.” e doar o ironie adresată de George Călinescu celor care rumegă în ascuns ideea de a scurta drumul spre reuşită şi bunăstare prin nevrednicie.

Mă urmăreşte, însă, observaţia unei scriitoare nord-americane, Helen Keller, cum că: ,,Atunci când o uşă ni se închide, întotdeauna se deschide alta. Dar, adesea, privim aşa de mult către uşa închisă încât nu o observăm pe cea care ni s-a deschis.".  

Proiectele de viitor

Îmi umblă prin minte o suită de proiecte pentru care nădăjduiesc să-mi rămână ,,resursele energetice” necesare. Sunt prea lipsită de veleităţi ca să-mi doresc să fac altceva decât profesia mea, de asistent social, cu care mă identific cu desăvârşire.

Oricum, sunt decisă să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea, împreună cu colegi mei din structurile centrale şi teritoriale ale Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, pentru creşterea vizibilităţii noastre sociale şi a prestigiului profesional al confraţilor noştri, cu ocupaţie providenţială pentru societate.

Perseverenta, ambitie, credinta sunt atributele care au stat la baza devenirii mele in omul care sunt astazi

Aşa cum am ,,destăinuit” anterior, mai întâi credinţă, apoi perseverenţă şi, mai apoi, ambiţie lipsită de orgolii obtuze. Dar, omenia, ,,perimată” de vremuri ostile virtuţii, le transcende pe toate acestea.

Drept încheiere, aş formula un anunţ deznădăjduit pentru torţionarii bunului simţ, acela că: dacă nu toţi putem să fim buni, putem măcar să fim politicoşi…

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30