gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Cristina Ciucur

Cristina Ciucur

Cristina Ciucur este membră a CNSR din anul 2006. Deţine funcţia de preşedinte al Sucursalei Teritoriale CNASR Gorj, având ca obiective principale consolidarea şi dezvoltarea structurii teritoriale prin participarea în mod activ a tuturor membrilor şi vizibilitate în rândul comunităţii locale.

Cristina Ciucur a absolvit Liceul Sanitar Bucureşti, este licenţiată în Asistenţă Socială, absolventă a Universităţii din Bucureşti,Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială,Specializarea Asistenţă Socială şi a Colegiului de Pedagogie Socială Pestalozzi Bucureşti.

Lucrează în domeniul social din anul 1998,  având  experienţă în  domeniul  protecţiei,  sprijinirii, îndrumării   şi consilierii persoanelor defavorizate (copiii/tinerii cu dizabilitate mintală, rromii, femeile aflate în căutarea unui loc de muncă, persoanele private de libertate).

Actualmente este asistent social principal la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale Tg-Jiu  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, unde are ca principale activităţi: identificarea nevoilor sociale ale copiilor cu dizabilitate mintală aflaţi în plasament,consilierea familiilor acestora, identificarea de soluţii  pentru a preveni separarea copiilor de familie pe termen lung, colaborarea cu autorităţile locale şi pregătirea reintegrării copiilor  în familiile naturale/extinse.

De asemenea, desfăşoară activităţi care vin în sprijinul comunităţilor defavorizate de rromi, pentru prevenirea abandonului şcolar timpuriu al copiilor rromi, educaţie inter-culturală, creşterea gradului de implicare al comunităţilor locale, mediere. Efectueaza evaluari sociale, programe de asistenţă socială şi consiliere a persoanelor private de libertate.

 

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30