gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Felicia Andrioni

Felicia Andrioni

Felicia Andrioni este preşedinte al Sucursalei Hunedoara a CNASR. În această calitate participă la activitatea de coordonare a activităţilor acestei sucursale.

Printre obiectivele propuse în mandatul său sunt evidenţiate următoarele: realizarea procesului intern şi extern de comunicare în cadrul sucursalei teritoriale; facilitarea accesului membrilor sucursalei Hunedoara în luarea de decizii comune; facilitarea şi încurajarea participării membrilor sucursalei teritoriale în activităţile CNASR HD; identificarea şi întâmpinarea nevoilor şi problemelor asistenţilor sociali; identificarea nevoilor de formare ale asistenţilor sociali şi implicit identificarea unor oportunităţi gratuite privind formarea profesională continuă a asistenţilor sociali; realizarea unor campanii de promovare a activităţilor iniţiate de structura teritorială la nivel local şi judeţean; organizarea unor evenimente comunitare cu participarea actorilor sociali din diverse domenii sociale.

Felicia Andrioni este asistent social principal în CNASR.

 

Calificări academice şi profesionale

Felicia Andrioni este doctor în sociologie, licenţiată în asistenţă socială a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (1997), absolventă a programului de masterat Managementul Proiectelor Internaţionale a SNSPA Bucureşti (2006), absolventă a cursului postuniversitar „Consiliere şi orientare” a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţelele Educaţiei Cluj-Napoca (2002), iar din anul 2010 este doctor în domeniul sociologie (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca). Felicia Andrioni prezintă diverse calificări obţinute în cadrul unor organizaţii şi instituţii de prestigiu internaţional (NASSW, Baylor College, University of Wolverhampton).

 

Extrase semnificative din experienţa profesională

Felicia Andrioni ocupă funcţia de lector universitar în cadrul Universităţii din Petroşani, Facultatea de Ştiinţe, Specializarea Asistenţă Socială. Deţine o diversificată experienţă profesională ca manager, supervizor, asistent social şi lector în 30 proiecte sociale, educaţionale, culturale din judeţul Hunedoara, finanţate prin intermediul fondurilor nerambursabile PHARE, Fondul Social European, alte granturi, în perioada 2000-2015, implementate de diverse organisme publice şi private, obţinând premiul special PR Romanian Award 2004 pentru unul din proiectele sociale finalizate. A fost membră în două proiecte internaţionale finanţate prin EACEA Programme, Europe for Citizens Programme, din care unul premiat cu titlul „European Regional Champions Award” în 2008.

În perioada 2014-2015 Felicia Andrioni este coordonator al grantului internaţional „Cross European Blended Learning of Part time students” finanţat de European Association of Schools of Social Work” implementat de Universitatea din Petroşani în parteneriat cu Universitatea din Jyväskylä - Kokkola University Consortium Chydenius Finlanda, Universitatea din Ljubljana- Facultatea de Asistenţă Socială Slovenia, Universitatea din Lisabona - Şcoala de Sociologie şi Politici Publice Portugalia, Universitatea Mykolas Romeris –Facultatea de Ştiinţe Tehnologice Specializarea Asistenţă Socială, Lithuania, Universitatea Hradec Kralove, Departamentul de Asistenţă Socială Republica Cehă.

Începând din anul 2014 este coordonator al Comisiei de Relaţii Internaţionale ale Universităţii din Petroşani, iar din 1 aprilie 2015 este Director al Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii din Petroşani.

Experienţa sa profesională a fost promovată în 2008 în “Ghidul tinerilor hunedoreni promotori ai modelelor pozitive”, ghid editat de Asociaţia Linişor cu sprijinul Guvernului României şi Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere, în 2011 principalele sale realizări din domeniu fiind promovate în “Femei de succes din România. Ghid de promovare a carierelor profesionale”, Editura Mirton, Timişoara.

În perioada 2012 – 2014, a supervizat studenţi ai Nortwerstern College and Iowa College - Internship in Social Work prin intermediul Fundaţiei Noi Orizonturi Lupeni.
Felicia Andrioni a deținut calitatea de membru şi preşedinte în comitetele de organizare ale unor conferinţe internaţionale din domeniul asistenţei sociale printre care amintim:

 • Conferinţa Internaţională „Networking for a long term co-operation on important themes in Europe", desfăşurată în Petroşani în martie 2008, iniţiată de Primăria Petroşani în parteneriat cu Samarkand2015 Ludvika Suedia;
 • Conferinţa Internaţională „Înfrăţire. Voluntariat. Cooperare” desfăşurată în Petroşani, iniţiată de Primăria Petroşani în parteneriat cu Bansko- Bulgaria, Ponte nelle Alti-Italia, Varpalota –Ungaria, Wolfsperg-Austria, desfăşurată în iulie-august 2011;
 • Conferinţa Internaţională „Best Practice in Adult Education of People with Special Needs” desfăşurată în Petroşani, iniţiată de Universitatea din Petroşani în parteneriat cu Mamak Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Ankara-Turkey, Strichting International Excellence Reserve-I.E.R., Eindhoven-The Netherlands; Institut Arbeit und Tecnik Zentrale Wissenschftliche Einrichtung der Fachhochschule Gelsenkirchen-Germany; Ghent University – Department of Disability Studies and Special Education, Gent-Belgium, desfăşurată în iulie-septembrie 2011;
 • Conferinţa Internaţională “International Social Work: Working Together for Success” desfăşurată în Petroşani, iniţiată de Universitatea din Petroşani în parteneriat cu University of South Carolina si EEsrASSW, în 24-25 mai 2012;
 • de asemenea a fost preşedinte în Comitetul de organizare al Conferinţei “Internaţional Social Work. Working Together for Success”, 2012, Petroşani;
 • preşedinte în Comitetul de organizare al Conferinţei Internaţionale “European projects and Education – Mobility opportunities for Students and Teachers” organizată de Universitatea din Petroşani în parteneriat cu International Development Alliance Bulgary şi European Civile Resources Center Danmark, în 11 December 2013;
 • preşedinte în Comitetul de organizare al Conferinţei Internaţionale “Application of the Global Agenda of Social Work in Education” organizată de Universitatea din Petroşani în parteneriat cu alte cinci universităţi europene membre în reţeaua ALLISW, în perioada 23-27 februarie 2015.

 

Munca de voluntariat în folosul comunităţii

În perioada 2005- 2007, Felicia Andrioni a prestat munca de voluntariat în folosul comunităţii în cadrul Fundaţiei Herepeia şi a Parohiei Ortodoxe Romane Livezeni ca manager voluntar proiecte sociale, iar în perioada 2005-2014 a deţinut rolul de coordonator al celor nouă ediţii ale proiectului “Dăruind vei dobandi”, ce vizează sustenabilitatea persoanelor de varsta a III-a din judeţul Hunedoara, proiect implementat de Asociaţia Maica Precista cu diverşi parteneri sociali. De asemenea a prestat muncă de voluntariat în folosul comunităţii în cadrul următoarelor ONG-uri: Asociaţia Pollicino (martie 2013 – aprilie 2013 elaborare proiect Info ACCES Pollicino); Asociaţia “Colonia Veselă” (19.03.2013 - 21.10.2013 membru în proiectul “Cartierul nostru, nevoile noastre”).

 

Apartenenţa la organisme profesionale naţionale şi internaţionale

Membră în The Eastern European Sub-Regional Association of Schools of Social Work (2008-2015), în Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educaţionale din România (2007-2008), în Asociaţia Asistenţilor Sociali din România, în Association of Sociology of Religion (2015) şi în ALLISW- network (Adult Life Long Learning in Social Work, 2008-2015).

 

Publicaţii

 • Andrioni F., (2008), Repere în practica asistenţială. Ghid practic aplicativ, Editura Focus, Petroşani, ISBN 978-973-677-138-5, 160 pag.
 • Andrioni F., (2009), Repere deontologice în asistenţă socială, Editura Focus, Petroşani, ISBN 978-973-677-143-9, 114 pag.
 • Andrioni F., (2009), Repere metodologice în asistenţă socială, Editura Focus, Petroşani, ISBN 978-973-677-149-1, 134 pag.
 • Ciupe G., Bocşan L., Andrioni F., (2010), Ghid de bune practici în domeniul formării profesionale continue a adulţilor, Editura Corvinul, Deva, ISBN 978–973–622–672-4, 60 pag.
 • Ciupe G., Sofroni M., Andrioni F., (2010), Ghid de bune practici în vederea prevenirii şi corectării fenomenului de abandon şcolar la tinerii care nu au absolvit învăţământul minim obligatoriu, Editura Corvinul, Deva, 100 pag.
 • Andrioni F., Ciupe G. (coord.), (2011), Informarea, consilierea şi orientarea profesională a persoanelor afectate de virusul imunodeficienţei umane - Ghid de bune practici, Editura Corvinul, Deva, ISBN 978-973-622-685-4, 200 pag.
 • Andrioni F., (coord.), (2012), International Social Work. Working Togheter for Success, Editura Universitas, Petroşani., ISBN 978-973-741-287-4, 208 pag.

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30