gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Roxana Necula

Roxana Necula

Preşedinte Sucursala Teritorială CNASR IAŞI din luna februarie 2013 şi membru al Comisiei de Imagine şi Promovare a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România din luna martie 2014.

Este asistent social principal cu licență în domeniul asistenței sociale din anul 2000 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloaie” Iaşi - Secţia Asistenţă Socială. Absolventă a cursurilor de master în domeniul “Managementului Social şi Dezvoltării Comunitare“ ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice.

Doctor în sociologie din anul 2010 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice.

 

Postdoctorant al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi în cadrul proiectului POSDRU “Studii Postdoctorale în domeniul Eticii Politicilor de Sănătate”.

Experienţă profesională ca asistent social de 15 ani, în domeniul protecţiei copilului, activând în sistemul nonguvernamental şi de stat.

Din anul 2010 este cadru didactic asociat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice şi Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Participare la conferinţe naţionale şi internaţionale, publicarea de articole şi coautor la diferite volume colective.

Din anul 2009 şi până în prezent coordonează Centrul de zi “Prichindel” din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi. Este specialist în cadrul CEREAS – Centrul de Resurse în Asistenţă Socială din România din anul 2010, Referent ştiinţific în cadrul Editurii Lumen din anul 2013 şi Președinte al Asociației “Aproape de Oameni” Iași (2013).

În calitate de preşedinte se preocupă în permanenţă de dezvoltarea profesională a asistenţilor sociali din judeţul Iaşi şi din toată regiunea Moldovei prin organizarea periodică de workshopuri, seminare, ateliere de lucru şi susţinerea acestora în vederea publicării de lucrări/volume de specialitate.

Organizarea Zilelor Asistenţei Sociale din ultimii 3 ani este dovada implicării în campania de promovare a imaginii profesiei de asistent social în societate prin implicarea reprezentanţilor instituţiilor din domeniul social, instituţiilor de învăţământ, mass-mediei ca parteneri şi implicarea unui număr de aproximativ 700 de persoane pe o perioadă de 2 săptămâni (asistenţi sociali, cadre didactice universitare, studenţi, masteranzi, doctoranzi, specialişti din domeniul social).

Lucrări publicate:
Magdalena Roxana Necula, “Dinamica fenomenului religios şi modernizarea rurală”, Iaşi, Editura Lumen, 2015.
Coautor la „Ghiduri de bună practică în Asistența Socială a copilului și familiei”, Iași, Editura Lumen, 2002.

Motto-ul după care m-am ghidat în ultimii ani: "Adevărata măsură a valorii unui om este dată de felul cum tratează pe cineva de la care nu poate obţine nici un avantaj" Samuel Johnson

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30