gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Florina Balint

Florina Balint

Florina Balint este membru al Comisiei de Avizare și Atestare Profesională începând cu data de 5 mai 2017. A absolvit Universitatea București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, promoția 2001. Are și o licență în drept, în anul 2012 absolvind Facultatea de Drept din Cadrul Universității Româno-Americane din București.

Este asistent social principal și lucrează în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului încă din anul 1999.

Are experiență de lucru direct cu copiii și familiile acestora fiind asistent social și apoi coordonator al unui serviciu în două Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din București.

Din anul 2011 este Expert Dezvoltare Programe și Responsabil Advocacy la Asociația SOS Satele Copiilor Romania.

Experiența sa este completată prin implicarea în mamagementul de proiecte, formare, suport pentru asigurarea calității serviciilor oferite copiilor, inclusiv audit, precum și prin implementarea de proiecte și activități de advocacy.

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940