gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

IAGĂR MONICA- LAVINIA

IAGĂR MONICA- LAVINIA

Asistent social principal, membru în Congresul CNASR și totodată în Structura Teritorială a CNASR Sibiu din anul 2012, iar din 5 mai 2017 a devenit membru al Comisiei de deontologie profesională.

Calitățile personale, precum și permanenta preocupare pentru creșterea expertizei profesionale au generat o rută profesională extrem de dinamică și de progresivă; debutul în 2004 ca asistent social în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu- Complexul de Servicii Comunitare „ Sfântul Andrei” Mediaş, a fost urmat de ocuparea în anul 2010 a funcției de șef de centru - Centrul de zi „ Sfântul Andrei” Mediaş, iar în anul 2016 de înființarea propriului Cabinet Individual de Asistență Socială.

Interesul deosebit pentru creșterea expertizei profesionale este demonstrat atât prin dubla formare universitară ca Asistent Social (licențiată în 2004) și Economist (licențiată în 2010), absolvirea cu succes în 2007 a master-ului:

‘’Psihosociologia și asistența socială a copilului și familiei’’, cât și prin formarea profesională continuă, concretizată prin participarea la cursuri: formator de formatori, inspector resurse umane, lucrător prin arte combinate, cât și la cursuri de formare continuă în domenii ca- protecția copilului, protecția persoanei cu dizabilități și managementul proiectelor cu finanțare internațională.

Alături de viața profesională, un loc aparte îl au și activitățile extraprofesionale, orientate spre oamenii în dificultate și dezvoltarea comunității, toate acestea fiind reflectate în participări la acțiuni de voluntariat ale Crucii Roșii-subfiliala Mediaș și Asociației Romaniahjelpen Vestlandet Norvegia, în care este membră de peste 7 ani.

Normele etice din practica asistenței sociale se prezintă ca un angajament al profesiei față de comunitate, asigurând încrederea în profesia de asistent social și au la bază valorile fundamentale din acest domeniu: furnizarea de servicii în beneficiul persoanei asistate; justiția socială; respectarea unicității și demnității umane; respectarea confidențialității și integrității persoanei, autodeterminării; respectarea competenței profesionale.

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940