gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

STEFANIA SAVIN

STEFANIA SAVIN

Președinte Comisia de Imagine și Comunicare - Asistent social principal cu atestat de libera practică, a absolvit Asistenţă Socială în cadrul Facultăţii de Filozofie a Universităţii Alexandru Ioan Cuza – Iași și programul de master Supervizare și Planificare Socială, la aceeași prestigioasă instituție.

Din anul 2004 profesează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, ca asistent social la Cabinetul de Consiliere a Mamei şi Copilului, iniţial şi apoi în cadrul Serviciului de Asistenţă Maternală. Începând din anul 2012 coordonează activitatea profesională din cadrul Serviciului de Monitorizare şi Management de Caz pentru Copii în Asistenţă Maternală şi Asistenţi Maternali Profesionişti- Biroul Zonal Huşi și face parte din echipa care implementează proiectele derulate de Fundația SERA România în județul Vaslui.

De-a lungul timpului a lucrat cu diferite categorii de beneficiari ai serviciilor sociale, a desfăşurat activități variate și complexe, cum ar fi: consilierea mamelor predispuse abandonului și separării de copii, management de caz, deschiderea procedurii de adopție, reintegrarea copiilor cu măsură de protecție specială în familiile naturale/extinse, consilierea copiilor și a adulților, formarea profesională inițială și continuă a asistenților maternali profesioniști, supervizarea activității asistenților sociali și a asistenților maternali, consilierea și monitorizarea femeilor-victime ale violenței în familie etc. Cele mai mari bucurii și realizări profesionale le are când micuții beneficiari ai sistemului de protecție specială găsesc drumul către părinți, naturali sau adoptatori și împreună cu aceștia formează o familie.

Consideră că a lucra ca asistent social este o continuă provocare ce comportă o nevoie perpretuă de consolidare a cunoștințelor și acumularea de altele noi, deoarece ne confruntăm cu o diversitate de probleme, conflicte complexe, iar pentru a aduce plus valoare sistemului social este nevoie de o preocupare permanentă față de beneficiari și implicit identificarea unor noi tehnici și proceduri de lucru în acord cu nevoile identificate.

Profesia de asistent social o determină să contribuie pozitiv și concret la evoluția socială, își dorește dezvoltarea asistenței sociale și profesionalizarea serviciilor sociale.

Vede asistentul social ideal ca pe o ființă umană minunată, la minte și suflet, care schimbă destine.

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940