gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Decizia Nr. 283/21.02.2018

Decizia Nr. 283/21.02.2018


În temeiul art. 51 alin (1), lit. a din Regulamentul electoral al Colegiului National al Asistentilor Sociali din România aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 2011 al Consiliului National, Comisia Electorală Centrală Permanentă


Decide:

Art. 1. Desfăsurarea alegerilor pentru conducerea structurii teritoriale CNASR Calarasi, va avea următorul calendar:

- 22.02.2018 - 04.03.2018, ora 15,00- depunerea candidaturilor conform prevederilor Regulamentului electoral;
- 04.03.2018- publicarea listei finale cu candidaturile depuse;
- 05.03.2018- 20.03.2018- Campania electorala;
- 23.03.2018- desfasurarea alegerilor;
- dupa data de 24.03.2018, validarea rezultatelor alegerilor si emiterea mandatelor celor alesi.

 Art. 2. (1) Dosarele de candidatura vor fi depuse în trei exemplare in original, conform prevederilor regulamentului electoral.

(2) Dosarele de candidatura pot fi depuse personal sau prin imputernicit de luni pana vineri, intre orele 10,00 -15,00 la sediul structurii teritoriale Calarasi, Centrul Maternal, Parcul Dumbrava.

 

Secretar
Nicu ROTARU

 

Membru
Marius DOHOTARU-PLETOIANU

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30