gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Decizia Nr. 299/10.04.2018

Decizia Nr. 299/10.04.2018

În temeiul art. 51 alin (1), lit. a din Regulamentul electoral al Colegiului National al Asistentilor Sociali din România aprobat prin Hotărârea nr.2 din 2011 al Consiliului National,

Tinand cont de prevederile art. 1 din Decizia Nr. 1 din 02.04.2012 a Comisiei Electorale Centrale Permanente, si de prevederile art. 59 din Regulamentul electoral al Colegiului National al Asistentilor Sociali din România,

Comisia Electorală Centrală Permanentă


Decide:


Art. 1. Lista finala a candidaturilor depuse in vederea alegerilor pentru conducerea structurii teritoriale CNASR Satu Mare, este urmatoarea:

Nr. 1 POP SANDA FLORICA

Art. 2. Lista candidatilor si a membrilor propusi, anexata, se va publica la sediul CNASR si pe site.
  
Secretar
ROTARU NICU-PANTELIMON
  
Membru
DOHOTARU-PLETOIANU MARIUS-SERGIU
 

 

 

ANEXA
 
LISTA FINALA A CANDIDATURILOR
ALEGERI LA NIVEL TERITORIAL
STRUCTURA TERITORIALA BUCURESTI


 
Candidat presedinte Structura Teritoriala CNASR BUCURESTI
 
1. POP SANDA FLORICA
 
Echipa propusa

Functia Propunere
Vicepresedinte MOTOC MIHAELA FLORINA
Membru BALA CRISTINA MARIA
Membru POCENUC MARIA
Membru SILAGHI GABRIELA

Alegerile se vor desfasura in data de 03.05.2018, in intervalul orar 1000-1200 la sediul SPAS Satu Mare – str.Ilidesti, nr.4.

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940