gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Decizia Nr. 317/13.07.2018

Decizia Nr. 317/13.07.2018

În temeiul art. 51 alin (1), lit. a din Regulamentul electoral al Colegiului National al Asistentilor Sociali din România aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 2011 al Consiliului National, Comisia Electorală Centrală Permanentă

Decide:

Art. 1. Desfăsurarea alegerilor pentru conducerea structurii teritoriale CNASR Neamt, va avea următorul calendar:

- 06.08.2018 – 16.08.2018, ora 15:00 depunerea candidaturilor conform prevederilor regulamentului electoral;

- 16.08.2018- publicarea listei finale cu candidaturile depuse;

- 17.08.2018 – 03.09. 2018 - campania electorală;

- 05.09. 2018– desfăsurarea alegerilor;

- după data de 05.09.2018, validarea rezultatelor alegerilor si emiterea mandatelor celor alesi.

 Art. 2. (1) Dosarele de candidatura vor fi depuse în trei exemplare in original, conform prevederilor regulamentului electoral.

(2) Dosarele de candidatura pot fi depuse personal sau prin împuternicit la sediul Sucursalei Neamt.


Secretar

Nicu ROTARU

 

 

Membru

Marius DOHOTARU-PLETOIANU

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940