gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Comunicat de presa - 10.10.2018

Comunicat de presa - 10.10.2018

Comunicat de presă

 

Colegiul Național al Asistenților Sociali din România anunță finalizarea și publicarea cercetării ,,Dincolo de senzațional Imaginea asistenților sociali din România în mass-media: 2010-2016", autori: Florin Lazăr, Valentina Marinescu și Silvia Branea, editura Tritonic din București. Studiul face parte din seria cercetărilor realizate sub egida Comisiei de cercetare în asistență socială a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România (CNASR).

Datele despre reflectarea profesiei de asistent social în media din România ne furnizează elemente elocvente pentru înţelegerea modului în care un anumit conţinut media conturează atributele acestei profesii care a cunoscut o dezvoltare semnificativă în perioada de după 1989 și până în prezent.

Din concluziile cercetării reiese faptul că, deși există destul de multe articole care vizează domeniul asistenței sociale, acestea nu-i au în vedere pe asistenții sociali ca actori instituționali importanți, iar în ceea ce privește redarea în mass media din România a meseriei de asistent social rezultatele au indicat faptul că pentru majoritatea articolelor (85,8%) asistentul social nu a fost  prezentat ca o persoană cu o identitate distinctă, definită clar, ceea este oarecum paradoxal, având în vedere caracterul extrem de punctual al acoperirii în media românească a problematicii asistenței sociale. Asistentul social a fost prezentat ca o unică persoană în peste jumătate dintre articolele analizate și ca un grup de persoane în circa o treime din eșantion. Mai puțin de jumătate dintre articolele incluse în analiză au citat însă asistenții sociali atunci când i-au prezentat ca persoane distincte, cel mai adesea aceste citări făcând referință la cazul prezentat în materialul media și nu la activitatea personală din domeniul asistenței sociale. De asemenea, asistentul social a fost invocat și prezentat mai mult ca având o meserie “umbrelă”, extrem de generală, un procent redus dintre articole (14,4%) făcând referire la asistenții sociali ca fiind specializați într-un domeniu specific.

Majoritatea articolelor despre asistenții sociali au fost redactate într-un stil informativ, iar mai puțin de o treime au fost materiale de presă care au adoptat un stil senzaționalist. De asemenea, s-a constatat că materialele de presă unde asistentul social a fost prezentat ca o unică persoană, au fost redactate dintr-o perspectivă dominată de o  atitudine negativă.

Dacă ar fi să descriem într-un mod plastic imaginea asistenței sociale în media din România, am putea spune că de cele mai multe ori beneficiarii serviciilor sociale sunt descriși conform stilurilor și atitudinilor presei tabloide iar furnizorii (specialiștii din asistență socială) sunt prezentați mai degrabă ca niște actori contextuali, decorativi, lipsiți de substanță.

Colegiul Național al Asistenților Sociali din România dorește să fie o voce puternică în ceea ce privește promovarea profesiei de asistent social și recunoașterea rolului asistentului social în comunitate.

 

Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România este autoritatea profesională în domeniu care reprezintă, apără şi promovează drepturile şi interesele membrilor la nivel local, naţional şi internaţional, apără onoarea, libertatea și independenţa profesională a asistentului social în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către asistenţii sociali a obligaţiilor care le revin faţă de beneficiari, instituţii şi societate, în concordanţă cu normele deontologice ale profesiei – www.cnasr.ro

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940