gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Daniel Hliban

Daniel Hliban

Daniel HLIBAN este preşedinte a Sucursalei Teritoriale Botoșani din anul 2018.

În perioada 2008 – 2018 a fost vicepreședinte / membru în Comitetul Sucursalei  CNASR – filiala Botoșani.

Asistent social principal, absolvent al Universității "Petre Andrei" Iași - Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială, Licenţiat în Psihologie şi Asistenţă Socială (anul 2001), în prezent este masterand la Universitatea din Pitești, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte – Program de studii: ”Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual”.

În perioada 1996 – 2000 a ocupat funcția de Director la Asociaţia de caritate "ACTIV" – Botoşani; în această perioada a organizat şi dezvoltat proiecte de intervenţie socială solicitând finanțări în proiecte cu fonduri: PHARE, F.R.D.S., World Bank, Fundația pentru o Societate Deschisă, adresându-se următoarelor grupuri vulnerabile: copii cu nevoi speciale și părinţii acestora, voluntari - centru de voluntariat, deţinuţi minori, persoane vârstnice dependente.

În perioada 2000 – 2016 a ocupat funcția de Director la Asociaţia ”RAINBOW”, care a avut activitate în domeniul protecţiei copilului. În această perioadă a scris și implementat mai multe proiecte cu finanțări nerambursabile care au condus la dezvoltarea serviciilor sociale în județul Botoșani. De asemenea, a participat la numeroase programe de formare profesională, schimburi de experiență și stagii de practică naționale și internaționale.

Din 2016 – prezent este Director - Asociaţia Națională a Surzilor din România, Filiala Botoșani iar din anul 2018 este membru în Comisia pentru Protecția Copilului Botoșani.

”Doar lucrând împreună, în echipă, putem promova și consolida profesia de asistent social!”

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30