gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Roxana-Maria Stoian

Roxana-Maria Stoian

Roxana-Maria Stoian este preşedintele Sucursalei Teritoriale Vâlcea din anul 2018, făcând parte din conducerea acesteia încă de la înfiinţare.

Asistent social principal, a absolvit cursurile Universităţii din Bucureşti – Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, specialitatea Asistenţă Socială, în anul 2000, şi, în cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ, masterul „Evaluare şi supervizare în asistenţa socială” (iunie 2006).

Din septembrie 2000 este angajata Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, având atribuţii în domeniul protecţiei copilului şi adopţie. În prezent este asistent social în cadrul Compartimentului Adopţii şi Postadopţii, coordonează activitatea Echipei Intersectoriale Locale Vâlcea, campaniile de promovare a drepturilor copilului şi a adopţiei naţionale, acţiunile desfăşurate în scopul îmbunătăţirii activităţilor de asistenţă socială la nivel judeţean şi asigură relaţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea cu mass-media. A participat la mai multe programe de formare continuă şi de perfecţionare („Management de caz în asistenţa socială pentru copii şi familie”; „Managementul de caz în domeniul protecţiei copilului”; „Perfecţionarea asistenţilor sociali în domeniul adopţiei”; „Pregătirea cuplurilor pentru adopţia internaţională”; „Comunicare interpersonală în cadrul entităţilor publice”; „Sprijinirea şi pregătirea părinţilor adoptivi şi a familiilor adoptive la nivel: psihologic, juridic, social, al abilităţilor de îngrijire a copilului adoptat şi al dezvoltării componentelor parentalităţii”; „Protecţia copilului prin combaterea celor mai grave forme de muncă a copilului” etc.).

Experienţa acumulată o face să creadă cu tărie că „profesia pe care mi-am ales-o este cea mai bună şi mai puternică din lume, pentru că în fiecare zi îmi oferă avantajul şi oportunităţile unice de a ajuta şi a contribui la schimbarea în bine a vieţii celor din jur. Este o meserie ce reprezintă o provocare permanentă, implică o mare răspundere, necesită multă dedicare şi solicită multă fermitate, răbdare şi prezenţă de spirit. De aceea, consider că trebuie să fim mereu preocupaţi de modul în care corelăm pregătirea şi intervenţia noastră cu rolul pe care îl avem în societatea actuală.”

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30