gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Arhiepiscopia Bucureștilor angajează ASISTENT SOCIAL

 

Arhiepiscopia Bucureștilor angajează ASISTENT SOCIAL,  în program full time, în cadrul Asociației Diaconia.

 

Principalele sarcini:

 • Evaluează cazurile sociale, formulează propuneri privind modalităţile de sprijinire a beneficiarilor, întocmește planul de servicii și planul personalizat de intervenție;
 • Asigură servicii sociale primare și specializate beneficiarilor, conform planului individualizat de protecţie și îngrijire/planului de servicii și contractului încheiat cu aceștia;
 • Monitorizează activităţile derulate cu beneficiarii, întocmește rapoarte de activitate, elaborează documente privind activitatea de asistenţă socială;
 • Stabilește, menține și dezvoltă contacte cu furnizorii de servicii sociale în vederea dezvoltării unei rețele de sprijin comunitar;
 • Participă/colaborează, alături de ceilalți specialiști din cadrul centrului, la activitățile derulate în cadrul instituției și la ședințele de lucru;
 • Participă la evenimentele organizate de Asociația Diaconia.

 

Cerinţe:

 • Licenţiat în asistenţă socială;
 • Aviz de exercitare a profesiei;
 • Cunoștințe de limba engleza, nivel mediu;
 • Empatie, simţ de răspundere;
 • Atitudine pozitiva şi orientare către rezolvarea de probleme;
 • Capacitate de lucru în mod individual şi în echipă.

 

Persoanele interesate pot trimite Cv-ul pana la data de 29 iulie 2019, pe adresa de e-mail: asociatiadiaconia@yahoo.com 

 

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30