gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Anunt angajare - asistent social - CSC Puchenii Mari

 

Complexul de Servicii Comunitare Puchenii Mari din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, cu sediul în comuna Puchenii Mari, sat Miroslavesti, nr.90, CUI 24926450, tel./fax 0244477370, e-mail cia.pucheni@gmail.com, anunţă scoaterea la concurs pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi:

1 post de asistent social specialist/(S).Condiţii specifice de participare la concurs:

  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţei sociale, minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de asistent social şi minimum 3 ani vechime de practică în domeniu, aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, având treaptă de competenţă specialist.

1 post de asistent social debutant/(S). Condiţii specifice de participare la concurs:

  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţei sociale;
  • Aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali.

Concursul va avea loc la sediul Complexulul de Servicii Comunitare Puchenii Mari, constând în proba scrisă în data de 30.03.2020 şi interviu  în data de 02.04.2020.Dosarele vor fi depuse la sediul Complexului de Servicii Comunitare Puchenii Mari, până la dată de 19.03.2020 orele 12.00.Secretar:Damian Maria-telefon 0244477370.

 

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30