gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Asistent social în situație de criză

Asistent social în situație de criză

 

Cleopata Heroi - asistent social principal ne-a trimis câteva gânduri despre ce înseamnă munca unui asistent social în situație de criză.

 

Asistentul social se confruntă cu alegeri și decizii care pot depăși cu mult limitele eticii și practicilor de zi cu zi. El se poate afla în situația de a reduce din susținerea pe care o oferă ca urmare a limitării resurselor și a prioritizării acestora.
Pe lângă gestionarea unor situații critice este important să reamintim că asistenții sociali au responsabilitatea menținerii practicii profesionale dar și de a conștientiza propriile nevoi și îngrijorări, de a identifica mijloace de asistență și suport pentru beneficiari, dar și pentru ei ca indivizi.
Asistenții sociali sunt conștienți de situațiile care le-ar putea amenința propria siguranță și securitate, astfel că ei trebuie să facă alegeri dificile atunci când viața lor și a familiilor lor se află în pericol.
Astfel, asistenții sociali actionează într-un context al unei situații critice în cadrul căruia nu încetează niciun moment să sprijine demnitatea oamenilor ca fiind unul din obiectivele principale.
Ei recunosc și respectă demnitatea și valoarea oamenilor prin atitudine, cuvânt și fapte, promovând drepturile fundamentale și inalienabile ale oamenilor, cât și promovarea justiției sociale.
Oricât de dificile ar fi circumstanțele, asistenții sociali dau dovadă de respect față de oamenii pentru care lucrează, pledând pentru dezvolarea și susținerea unui suport adecvat pentru răspunderea nevoilor acestora.
Pe perioada stării de urgență, în activitatea practică, asistenții sociali evalueză permanent contextul social asupra riscului infectării, evaluarea riscului și menținerea echilibrului pentru siguranța propriei persoane și a celorlalți, fiind un aspect fundamental în etica profesională a intervenției sociale.
Ei urmăresc prioritizarea nevoilor și gestionarea riscurilor ca elemente esențiale în întreaga activitate, în special în această situație de criză.
De asemenea, în cadrul tuturor intervențiilor asistenții sociali urmăresc și încurajează beneficiarii să respecte recomandările și obligațiile impuse de autoritățile statului.

 

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940