gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Propuneri CNASR

 

În actualul context generat de starea de urgență, asistenții sociali trec prin situații dificile și au nevoie de tot spijinul pentru a putea să asigure servicii profesionale. În acest sens, CNASR alături de federațiile reprezentative ale societății civile au realizat un nou demers adresat de această dată Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Fondurilor Europene prin care a propus o intervenție rapidă și o serie de măsuri în domeniul asistenței sociale care să asigure o tranziție mai ușoară pentru cetățenii afectați pentru a reduce presiunea asupra sistemului de asistență socială la nivel național pe termen mediu și lung.

Propunerile transmise sunt următoarele:

1. Alocarea de resurse financiare pentru autoritățile publice locale, mai ales în mediul rural, pentru susținerea activității curente dar și pentru achiziționarea de echipamente de protecție pentru personalul serviciilor sociale.
2. Organizarea și funcționarea unui centru de coordonare la nivel național cu rol de a centraliza informațiile despre nevoile urgente ale comunităților locale și de a identifica resursele disponibile.
3. Sprijinirea intervenției asistenților sociali, mai ales în mediul rural, asigurând în acest fel pentru cel puțin 1000 de comune existența unui specialist care să identifice persoanele vulnerabile, fie prin programul de urgență din fonduri structurale deja lansat prin Ministerul Fondurilor Europene, fie prin modificarea și operaționalizarea PIN-ului deja lansat de mai bine de 2 ani de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
4. Sprijinirea furnizorilor de servicii sociale, publici și privați, pentru susținerea activității curente dar și pentru adaptarea la noile nevoi ale beneficiarilor.
5. Colaborarea cu structurile asociative ale furnizorilor de servicii sociale și ale autorităților locale în vederea coordonării eforturilor și a informării corecte.

Având în vedere toate aceste aspecte, ne exprimăm cu toții interesul și sprijinul în vederea identificării de soluții pentru punerea acestor propuneri în aplicare, interesul comun fiind acela de a răspunde cât mai repede și eficient problemelor sociale create de acestă criză.

Mariana Gaju, prim-vicepreședinte al Asociației Comunelor din România

Ștefana Zibileanu, Asociația Municipiilor din România - Corpul Profesional al Specialiștilor în Servicii Sociale

Diana Chiriacescu, director național al Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale

Doina Crângașu, director executiv al Confederației Caritas România

Bogdan Simion, președinte al Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil

Andreia Moraru, coordonator al Federației Dizabnet România

Doru Buzducea, Președinte Colegiul Național al Asistenților Sociali din România

Ionuț Sibian, director executiv al Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile

 

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940