gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Anunt recrutare pentru postul de Asistent Social

Anunt recrutare pentru postul de Asistent Social


Asociatia Lumea lui Pinocchio cu sediul în Orașul Panciu – Judet Vrancea, angajeaza Asistent Social pentru beneficiarii Centrului Educational de Zi Pinocchio, în Panciu. Posibilitatea atribuțiilor de coordonare și management asociației.


Norma:

Part-time cu posibilitatea de a trece la normă întreagă. Perioada nedeterminata.


Cerinte:


- Diploma de licenta cu specializarea asistenta sociala si aviz de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul National al Asistentilor Sociali, avand în vedere ca centrul lucrează cu copii cu varste cuprinse intre 3 și 16 ani. Copii provenind din medii defavorizate social;
- Experiența sau cunoasterea în implementarea standerlor minime de calitate care stau la baza acreditarii/reacreditarii centrelor de zi;
- Abilitati de comunicare, de lucru în echipa și de coordonare;
- Flexibilitate;
- Cunoștințe în folosirea calculatorului (pachetul Office);
- Disponibilitate pentru dialog și schimb intercultural cu voluntari internaționali și un spirit de primire și deschidere către nou.

Sarcini principale:


- Întocmirea la termen a documentelor necesare conform cerinţelor din Standardele minime de calitate, dosarele copiilor, fişele de evaluare pentru instituirea masurilor de protectie, reevaluare, revocare, etc;
- Organizarea si analizarea evaluarii periodice a copiilor/tinerilor in vederea cresterii gradului de integrare sociala;
- Completeaza si păstreaza planurile, lucrările şi fişele de evaluare ale copiilor/tinerilor în dosare personalizate;
- Manifestarea receptivităţii la idei noi şi la metode noi de lucru cu copiii si familiile acestora;
- Identificarea nevoile reale beneficiarilor si propunerea servicii de intervenţie pentru copil şi familie;
- Realizarea demersurile de reintegrare familială (relația cu autoritățile locale/familia);
- Realiza şi implementarea programul de activităţi şi întâlniri individuale/de grup pentru copii şi părinţi;
- Întâlnirea periodica cu echipa multidisciplinara şi relatile interinstituţionale.

Data limita de trimitere a CV-ului este 04/10/2020. Numai persoanele selectate in urma evaluarii CV-urilor vor fi contactate pentru interviu. Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV prin e-mail la

adresa secretariat@lumealuipinocchio.org

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940