gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Asociația Ecumenică a Bisericilor din Romania recrutează 3 persoane pentru funcția de ASISTENT SOCIAL

Asociația Ecumenică a Bisericilor din Romania recrutează 3 persoane pentru funcția de ASISTENT SOCIAL, în București, în cadrul unor proiecte dedicate sprijinirii integrării socio-economice și culturale a migranților (beneficiari de protecție internațională – BPI, resortisanți ai țărilor terțe – RTT, solicitanți de azil).Asociația Ecumenică a Bisericilor din Romania recrutează 3 persoane pentru funcția de ASISTENT SOCIAL, în București, în cadrul unor proiecte dedicate sprijinirii integrării socio-economice și culturale a migranților (beneficiari de protecție internațională – BPI, resortisanți ai țărilor terțe – RTT, solicitanți de azil).


Descrierea pe scurt a postului: 

Asistentul social va furniza servicii de informare, consiliere, asistență directă, asistență pentru accesarea unor drepturi sociale beneficiarilor din București și județele arondate.


Cerințe specifice postului


• Studii superioare – Facultatea de Asistență Socială, cu aviz de exercitare a profesiei.

• Nivel mediu/avansat de redactare și comunicare în limba engleză. Cunoașterea unei a doua limbi de circulație internațională, de preferat franceza sau araba, reprezintă un avantaj.

• Cunoașterea domeniului migrației și interes în dezvoltarea profesională în acest domeniu.

• Experiența de lucru în sectorul ONG reprezintă un avantaj.

• Disponibilitatea de deplasare pe teren și de însoțire a beneficiarilor la diferite instituții/organizații, precum și disponibilitatea de a lucra în cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil București. Deplasarea pe teren se va realiza, la cerere, și în județele arondate. 

Norma de lucru: 

Norma de lucru diferă în funcție de postul disponibil, astfel: 4 ore/zi, 6 ore/zi, 8 ore/zi

Responsabilități

• Informează cu privire la asistenţa socială şi materială acordată de autorităţi pentru beneficiarii proiectului (solicitanți de azil/beneficiari ai unei forme de protecție/resortisanți țări terțe).

• Sprijină beneficiarii în depunerea documentației pentru obținerea diverselor prestații sociale.

• Informează beneficiarii proiectului cu privire la beneficiile suplimentare ce pot fi asigurate prin proiecte şi la condiţiile în care acestea pot fi asigurate.

• Realizează sesiuni de prezentare a regulilor de conviețuire/ sesiuni de acomodare culturală în cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil București și sediul AIDRom.

• Sprijină migranții în relația cu instituțiile locale (ex. Agențiile de Ocupare a Forței de Muncă, Inspectorate Școlare Județene, Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială etc).

• Întocmește documentele specifice proiectului.

• Cooperează cu ceilalţi membri ai echipei în vederea bunei implementări a proiectului.

• Participă împreună cu ceilalți colegi la întocmirea rapoartelor către Autoritatea Contractantă .

• Comunică cu alte instituții, autorități, organizații care pot sprijini implementarea activităților de proiect.

• Tine permanent evidența tuturor documentelor justificative aferente serviciilor materiale suportate prin proiect.

• Arhivează corespunzător toată documentația legată de proiect împreună cu echipa de proiect.

• Pentru rezolvarea cazurilor vulnerabile/ speciale va colabora cu sau va face trimiteri către organizațiile neguvernamentale ce deruleaza proiecte prin FAMI sau alte surse de finanțare și autorități publice locale, în funcție de competențe, dar și către ofițerii și agenții de integrare ai Inspectoratului General pentru Imigrari.

• Duce la îndeplinire alte atribuții care vor fi stabilite în sarcina sa de către managerul de proiect sau echipa de management a proiectului.

Toţi cei interesaţi sunt rugați să transmită CV-ul, însoțit de scrisoare de intenție, prin e-mail către: aidrom@gmail.com, în atenția dnei. Elena Timofticiuc, Secretar Executive, până în data de 11 decembrie 2020.

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940