gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Asociația Ecumenică a Bisericilor din Romania recrutează persoane pentru funcția de ASISTENT SOCIAL

WE ARE HIRING!

Asociația Ecumenică a Bisericilor din Romania recrutează persoane pentru funcția de ASISTENT SOCIAL, în cadrul CRCSPA (Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil) Somcuta Mare

Titlul proiectului: ”A.C.A.S.A. - Asistență socială complexă pentru solicitanții de azil

”Descrierea pe scurt a postului: 

Asistentul social va furniza servicii de informare, consiliere, asistență directă, asistență pentru accesarea unor drepturi sociale beneficiarilor în cadrul CRPCSA Somcuta Mare.

 

PROFIL CANDIDAT/Ă:

Experienţă:

• Experiența de lucru în sectorul ONG reprezintă un avantaj

Educație:

• Studii superioare – Facultatea de Asistenta Sociala, Aviz de exercitare a profesiei

• Nivel mediu/avansat de redactare și comunicare în limbile franceză/engleză

• Cunoașterea domeniului migrației

Norma de lucru: 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Durata angajării: Noiembrie 2021- Decembrie 2022

 

Responsabilități

• Informează cu privire la asistenţa socială şi materială acordată de autorităţi pentru persoanele cazate în cadrul CRCPSA Șomcuta Mare și pentru persoanele care locuiesc în afara centrelor de cazare

• Informează persoanele cazate în cadrul CRCPSA Șomcuta Mare și persoanele care locuiesc în afara centrelor de cazare cu privire la beneficiile suplimentare ce pot fi asigurate prin proiect şi la condiţiile în care acestea pot fi         asigurate

• Informează, în situaţia unor solicitanţi de azil ce au în responsabilitate copii minori, despre sprijinul ce poate fi acordat acestora de autorităţi şi complementar prin prezentul proiect  

• Realizează sesiuni de prezentare a regulilor de conviețuire și sesiuni de acomodare culturală

• Întocmește documentele specifice proiectului

• Sprijină pedagogul social în organizarea activităților educaționale, recreative, de orientare şi acomodare în societatea românească

• Informează, în situaţia unor solicitanţi de azil ce au în responsabilitate copii minori, despre sprijinul ce poate fi acordat acestora de autorităţi şi complementar prin prezentul proiect  

• Realizează sesiuni de prezentare a regulilor de conviețuire și sesiuni de acomodare culturală

• Întocmește documentele specifice proiectului

• Cooperează cu ceilalţi membri ai echipei în vederea bunei implementări a proiectului

• Participă împreună cu ceilalți colegi la întocmirea rapoartelor intermediar și final

• Comunică cu alte instituții, autorități, organizații care pot sprijini implementarea activităților de proiect

• Tine permanent evidența tuturor documentelor justificative aferente serviciilor materiale suportate prin proiect

• Arhivează corespunzător toată documentația legată de proiect împreună cu echipa de proiect

• Pentru rezolvarea cazurilor vulnerabile/ speciale va colabora cu sau va face trimiteri către organizațiile neguvernamentale ce deruleaza proiecte prin FAMI sau alte surse de finanțare și autorități publice locale, în funcție de           competențe, dar și către ofițerii și agenții de integrare IGI

• Identifică locuințe în regiune pentru beneficiari și le oferă informațiile necesare. După caz, consilierul juridic va sprijini activitatea prin oferirea de informații legislative cu privire la condițiile încheierii unui contract locativ

• Duce la indeplinire alte atributii care vor fi stabilite in sarcina sa de catre managerul de proiect sau echipa de management a proiectului

 

Toţi cei interesaţi sunt rugați să transmită CV-ul, însoțit de scrisoare de intenție, până în data 03.11.2021, prin e-mail către:

aidrom@gmail.com, catalina.niculescu@aidrom.ro,  în atenția dnei. Catalina Niculescu, Manager Proiect 

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940