gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Asociația P.A.V.E.L. – Asociația părinților care au copii bolnavi de cancer - angajează asistent social în București

Asociația P.A.V.E.L. – Asociația părinților care au copii bolnavi de cancer - angajează asistent social, în condițiile legii.
Angajatul va lucra cu adulți și copii care au diagnostic oncologic și cu familiile acestora, de luni până vineri, într-un program ales de comun acord. 
Norma de lucru: 8 ore/zi.

Candidatul ideal trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

• să aibă studii superioare de asistență socială și aviz de exercitare a profesiei;
• experiența minimă de 1 an în funcția de asistent social;
• să poată să relaționeze optim într-o echipă multidisciplinară,
• să aibă abilităţi în utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente,
• să fie capabil să prezinte munca sa public, precum și în rapoarte,
• să fie capabil să se organizeze eficient;
• să adapteze metodologia și stilul de lucru fiecărui beneficiar în parte, să fie creativ și dornic de a se perfecționa  continuu,
• să fie centrat pe nevoile beneficiarilor și să își atingă obiectivele de intervenție propuse,
• să ducă la îndeplinire alte atribuții care vor fi stabilite în sarcina sa de către managerul de proiect sau echipa de management a proiectului,
• experiența de lucru în sectorul ONG reprezintă un avantaj.

Responsabilităţi şi sarcini:

• Informează beneficiarii în privinţa serviciilor oferite în cadrul proiectului si a condiţiilor de acordare;
• Realizează evaluări specifice cu privire la situaţia beneficiarilor, colaborând permanent cu psihologul din cadrul echipei;
• Identifică şi defineşte problemele/nevoile/dificultaţile beneficiarilor şi defineşte  nevoile specifice de intervenţie pentru fiecare caz; 
• Realizează planul individualizat de  intervenţie, împreună cu beneficiarul, colaborând cu alţi membrii ai echipei;
• Acompaniază beneficiarii în rezolvarea problemelor cu care se confruntă (suport, îndrumare, însoţire, etc.), în spiritul obiectivelor şi al protocolului de lucru stabilit la nivel de proiect (obţinerea unor drepturi/acte, facilitarea accesului la unele servici/instituţii , etc.);
• Identifică în comunitate resurse ce pot contribui la sprijinirea beneficiarilor;
• Participă la elaborarea metodologiei de intervenţie şi a instrumentelor de lucru la nivel de proiect;
• Ţine evidenţa beneficiarilor, realizează statistici  şi asigură realizarea dosarelor individuale;
• Consemnează intervenţiile întreprinse cu/pentru beneficiari, precum  şi rezultatele acestora.

Dacă sunteți interesați, vă rugăm să trimiteți CV-ul și scrisoarea de intenție pe adresa de e-mail: office@asociatiapavel.ro până în data 06.03.2022.

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30

Bld-ul General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940