gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Decizia Nr.6/12.05.2022

Nr. 9/12.05.2022Nr.

Decizia Nr.6/12.05.2022


În temeiul art. 51 alin (1), lit. a din Regulamentul electoral al Colegiului National al Asistentilor Sociali din România aprobat prin Hotărârea nr.2 din 2011 al Consiliului National,

Tinand cont de prevederile art. 1 din Decizia Nr. 1 din 02.04.2012 a Comisiei Electorale Centrale Permanente, si de prevederile art. 59 din Regulamentul electoral al Colegiului National al Asistentilor Sociali din România,

Comisia Electorală Centrală Permanentă

Decide:

Art. 1. Lista finala a candidaturilor depuse in vederea alegerilor pentru conducerea structurii teritoriale CNASR Timis, este urmatoarea:

Nr. 1 Todor Ida Bianca

Art.2. Lista candidatilor si a membrilor propusi, anexata, se va publica la sediul CNASR si pe site.  

 

Presedinte
Marius DOHOTARU-PLETOIANU

Secretar 
Roxana Andreea MARIN

Membru
Gheorghe PLESA

 

ANEXA 

LISTA FINALA A CANDIDATURILORALEGERI LA NIVEL TERITORIALSTRUCTURA TERITORIALA TIMIS 

Candidat presedinte Structura Teritoriala CNASR TIMIS 

 1. TODOR Ida-Bianca 

  Echipa propusa

  Functia                Propunere

  Vicepresedinte      GOIAN Cosmin
  Membru               PLENERT Hanelore
  Membru               DRĂGOTOIU Mariana
  Membru               VERNICU Florin Gheorghe 

  Alegerile se vor desfasura in data de 10.06.2022, in intervalul orar 1400-1600 în Timișora, str Gheorghe Lazar nr. 9, corp D, et.2.

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30

Bld-ul General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940