gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Avizarea furnizorilor de formare profesionala continua

1. Criterii

2. Documente necesare

3. Norme privind formarea profesionala continua

4. Taxe  

 

Furnizorii de formare profesională continuă în asistență socială pot desfășura activitățile prevăzute în anexa A, nr. crt. 1-4, numai după avizarea de către Colegiul National al Asistenților Sociali și înregistrarea în Registrul Național al Furnizorilor de Formare profesională continuă în asistență socială.

 

Criterii

În vederea avizării, furnizorii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 1. să aibă prevăzut în statutul acestora sau în actul constitutiv aprobat, după caz prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, desfăşurarea unor activităţi de formare.
 2. fac excepție de la prevederile lit. a) instituțiile universitare acreditate/autorizate prin lege precum și alte persoane de drept public, dacă fac dovada prin documentație aferentă că au prevăzut dreptul de a derula activități de formare profesională continuă;
 3. să demonstreze accesul la dotarea tehnică pentru desfășurarea unor activități educaționale: săli de curs, aparatură de proiecție, capacitatea de a desfășura aplicații practice, surse de finanțare;
 4. să prezinte printr-o scrisoare de intenție lista programelor de formare profesională continuă pe care intenționează să le desfășoare;
 5. să demonstreze experienţa în domeniul formării profesională continue;
 6. să colaboreze cu un număr minim de 2 asistenți sociali principali în realizarea și susținerea programelor de formarea profesională continuă;

 

Documente necesare

Avizarea si reavizarea furnizorilor de formare profesională și înregistrarea în Registrul național al furnizorilor de formare profesională continuă în asistență socială se realizează pe baza următoarelor documente:

 1. cerere de avizare și înregistrare;
 2. actul constitutiv şi statutul entităţii (fotocopie, semnată și datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul);
 3. încheierea judecătorească de acordare a personalităţii juridice (fotocopie, semnată si datata de către reprezentant pentru conformitate cu originalul), sau documente (legi, hotărări, etc.) care dovedesc dreptul de a derula activități de formare, dacă este cazul;
 4. certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial (fotocopie, semnată si datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul), cu excepția art.9, lit.b);
 5. actele de spaţiu privind sediile entităţii (fotocopie, semnată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul) cu excepția art.9, lit. b);
 6. certificatul de înregistrare fiscală (fotocopie, semnată și datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul);
 7. declarație pe propria răspundere privind asumarea obligației de avizare profesională pentru orice program de formare profesională continuă în asistență socială, înainte de demararea oricăror operațiuni de organizare a unor programe de formare profesională pentru asistenți sociali;
 8. taxa de analiză a cererii pentru avizarea și înregistrarea ca furnizor de formare profesională;
 9. opis semnat și ștampilat, în original;
 10. dosar cu şină.

   

  pdf_icon.jpg  1. Cerere de avizare si inregistrare furnizor

  pdf_icon.jpg  2. Declaratie furnizor

  pdf_icon.jpg  3Lista salilor si a dotarilor

  pdf_icon.jpg  4. Opis dosar avizare si inregistrare furnizor

  pdf_icon.jpg  5. Anexa A - Activitatile de formare profesionala si sistemul de credite

  pdf_icon.jpg  6. Anexa B - Domeniile profesionale ale asistentuli social

 

Norme

În vederea reavizării, furnizorii de formare profesională continuă în asistenţă socială vor depune documentele prevăzute mai sus însoţite de un raport de activitate privind activităţile de formare profesională realizate în anul anterior.

Va recomandam sa consultati normele privind formare profesionala continua a asistentilor sociali, inainte de a transmite spre avizare orice dosar.

 

pdf_icon.jpg  1. Hotararea BEX nr. 35 din 23 mai 2014 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 19 din 30 martie 2013 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala continua a asistentilor sociali.pdf

pdf_icon.jpg  2. Hotararea BEX nr. 46 din 24 iunie 2014 privind modificarea si completarea Normelor privind formarea profesionala continua.pdf

pdf_icon.jpg  3. Hotararea nr. 19 din 30 martie 2013 aprobare norme privind formarea profesionala continua.pdf

pdf_icon.jpg 4Document consolidat Hotararea nr. 19 din 30 martie 2013 aprobare norme privind formarea profesionala continua cu modificari si completari.pdf

pdf_icon.jpg  5Hotararea nr. 31 din 31 iulie 2020 aprobare norme privind formarea profesionala continua cu online

Taxe 

Denumire Cuantum
Taxă de avizare a furnizorilor de formare profesională 500 lei
Taxa de reavizare a furnizorilor de formare profesională 225 lei
Taxă de eliberare a certificatului de participare 5 lei/credit profesional

 

 

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30

Bld-ul General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940