gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Comitetul Sectorial Sanatate si Asistenta Sociala

Conducere

Florin Valeriu SALAJEANU - presedinte

Gabriel Chifu - membru

Prof. Univ. Dr. Mihai ANITEI - membru

 

Membri

Colegiului National al Asistentilor Sociali, autoritate romana competenta pentru profesia de asistent social, infiintata prin Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social si recunoscuta prin Legea nr. 117/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu sediul in Bucuresti, str. Biserica Amzei, nr.29, etaj 3, sector 1, Bucuresti

Colegiul Psihologilor din Romania, autoritate romana competenta pentru profesia de psiholog, infiintata prin Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România si H.G. nr. 788/2005, recunoscuta prin Legea nr. 117/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu sediul in Bucuresti, Sos. Viilor, nr. 38, et. 5, cam. 30-32, sector 5, avand sediu de corespondenta in Bucureşti, Bd. Ghencea, nr. 43 B, et. 2, cam. 1, sector 6

Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică – PUBLISIND, persoană juridică cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independentei nr. 202 A, etaj 4, sector 6, avand adresa de corespondenta in Str. Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, etaj 2, cam 201-203, sector 1, înfinţată prin Sentinţa civilă a Tribunalului Bucureşti nr. 17 din data 19.07.2007 şi recunoscută ca având reprezentativitate la nivelul ramurii Administraţie Publică prin sentinţa civilă a Tribunalului Bucureşti nr. 12 din data 28.08.2008

 

Atributii

Scopul şi obiectivele asociatiei CS-SAS sunt următoarele:

 1. participa la elaborarea strategiilor nationale si sectoriale in domeniul formarii profesionale;
 2. participa la dezvoltarea cadrului normativ privind formarea, evaluarea si certificarea competentelor;
 3. sustin promovarea sistemului de formare si evaluare pe baza de competente;
 4. participa la dezvoltarea si actualizarea, sub coordonarea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, a calificarilor aferente sectoarelor din care fac parte;
 5. valideaza calificarile si standardele asociate calificarilor, cu exceptia celor dobandite prin invatamantul superior;
 6. recomanda specialisti pe domenii ocupationale pentru realizarea analizei ocupationale, pentru definirea competentelor si calificarilor si pentru elaborarea si validarea standardelor ocupationale, pentru verificarea si validarea standardelor de pregatire profesionala, precum si pentru evaluarea si certificarea pe baza de standarde si avizeaza lucrarile efectuate de acestia;
 7. incurajeaza si stimuleaza participarea organizatiilor si persoanelor la formarea profesionala continua si la invatamantul profesional si tehnic;
 8. colaboreaza, in scopul realizarii obiectului sau de activitate, cu ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritati administrative autonome, cu organizatii neguvernamentale nationale si internationale, cu furnizorii de formare profesionala si cu alte institutii publice;
 9. ofera partenerilor sociali consultanta in domeniul ocuparii si formarii profesionale a fortei de munca;
 10. realizeaza analize ocupationale si studii cu privire la cererea de forta de munca pentru ramura reprezentata;
 11. acorda aviz consultativ solicitantilor in vederea actualizarii Clasificarii Ocupatiilor din Romania;
 12. propun furnizorilor de formare profesionala calificarile si competentele asociate acestora, precum si corelarea calificarilor cu ocupatiile care pot fi practicate;
 13. stabilesc prin statutul propriu alte activitati in interesul ramurii de activitate pe care o reprezinta;
 14. elaborareaza proiecte cu sau fara finantare, pentru realizarea activitatilor specifice;
 15. sustinere si organizeaza conferinte interne si internationale, precum si alte tipuri de manifestari cu caracter stiintific si profesional, pentru asigurarea promovarii activitatilor specifice;
 16. editeaza si publica lucrari si ghiduri in vederea tingerii obiectivelor specifice;
 17. incheie parteneriate publice sau private pentru promovarea si dezvoltarea activitatilor specifice;
 18. asigura promovarea membrilor asociatiei.

 

Activitate

Standarde ocupationale validate:

- Consilier in domeniul adictiilor

- Babby sitter

- Asistent medical comunitar

- Mediator sanitar

- Specialist in angajare asistata

- Specialist in evaluare vocationala

- Ofiter control doping

- Lucrator de tineret

- Facilitator de dezvoltare comunitara.

 

Contact

Str. Biserica Amzei, nr.29, etaj 3
Bucuresti, sector 1

cod postal: 010393

email: secretariat.cssas@gmail.com

persoana de contact: Aida Boldeanu

 

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30

Bld-ul General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940