gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Programe organizate de catre alte entitati

 

În vederea creditării activităților prevăzute în anexa A, nr. crt. 5-7 , diferitele entitățile vor depune:

  1. cerere de avizare și creditare;
  2. descriere program;
  3. agendă eveniment;
  4. listă lectori;
  5. orice alte documente relevante pentru eveniment;

 

La finalizarea programului de formare profesională, furnizorul de formare are obligaţia depunerii la secretariatul Biroului executiv a documentelor care certifică participarea și/sau absolvirea programului de fomare profesională avizat, în condițiile prezentelor norme, după cum urmează:

  1. listă participanţi – în original, semnată şi ştampilată de către organizatorul formării (în cazul în care, la programul de formare profesională continuă, participă şi alte categorii de persoane decât asistenţi sociali, se vor completa două liste de participanţi distincte şi se vor depune la Colegiu);
  2. listă lectori;
  3. dovada achitării taxei de eliberare a certificatelor de participare (cu excepția activităților organizate de către Colegiul Național al Asistenților Sociali, prin sucursalele teritoriale).

 

Neprezentarea documentelor prevăzute mai sus, în termen de 15 zile de la data finalizării perioadei de desfășurare a programului de formare profesională continuă, atrage anularea avizului de creditare

 

word_doc_icon.png  1. Cerere de avizare - alte entitati

word_doc_icon.png  2. Model lista lectori

word_doc_icon.png  3. Model lista participanti membrii CNASR

word_doc_icon.png  4. Model lista participanti alte categorii

pdf_icon.jpg  5. Anexa A - Activitatile de formare profesionala si sistemul de credite

pdf_icon.jpg  6. Anexa B - Domeniile profesionale ale asistentuli social


 

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940