gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Programe organizate de catre furnizorii înregistrați

 

În vederea avizării programelor de formare profesională prevăzute în anexa A, pct. 1-4, furnizorii de formare profesională continuă în asistență sociala depun la secretariatul Biroului executiv următoarele documente:

 1. cerere de avizare şi creditare profesională;
 2. programa de formare profesională continuă, care conține timpul alocat, conținutul teoretic şi practic, numărul de module și prezentarea modalităţii de formare profesională cu precizarea denumirii, a specialității sau domeniului profesional, potrivit anexei la prezentele norme, a criteriilor şi modalităţilor de selecţie ale participanților și perioada;
 3. dovada existenţei a unui număr minim de doi asistenți sociali principali, în calitate de lectori, pentru asigurarea managementului calității actului de fomare profesională şi susţinerea modalităţii de formare profesională continuă în asistență socială;
 4. curriculum vitae în format Europass, pentru fiecare persoană care susţine sau prezintă cursuri sau lucrări cu caracter ştiinţific sau profesional;
 5. lista dotărilor și dovada existenței spațiului unde se desfășoara programul de formare;
 6. declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea standardelor de calitate în formarea profesională a asistenților sociali, potrivit dispozițiilor prezentelor norme, cu precizarea numărului maxim de participanți, dată de către reprezentantul legal al furnizorilor de formare profesională continuă, in original;
 7. opis, semnat și ștampilat, în original;
 8. dosar cu şină.

 

La finalizarea programului de formare profesională, furnizorul de formare are obligaţia depunerii la secretariatul Biroului executiv a documentelor care certifică participarea și/sau absolvirea programului de fomare profesională avizat, în condițiile prezentelor norme, după cum urmează:

 1. listă participanţi – în original, semnată şi ştampilată de către organizatorul formării (în cazul în care, la programul de formare profesională continuă, participă şi alte categorii de persoane decât asistenţi sociali, se vor completa două liste de participanţi distincte şi se vor depune la Colegiu);
 2. listă lectori;
 3. dovada achitării taxei de eliberare a certificatelor de participare (cu excepția activităților organizate de către Colegiul Național al Asistenților Sociali, prin sucursalele teritoriale).

 

Neprezentarea documentelor prevăzute mai sus, în termen de 15 zile de la data finalizării perioadei de desfășurare a programului de formare profesională continuă, atrage anularea avizului de creditare

 

word_doc_icon.png  1. Cerere de avizare si creditare profesionala

word_doc_icon.png  2. C.V. - format EUROPASS

word_doc_icon.png  3. Declaratie furnizor privind programul de formare

word_doc_icon.png  4. Lista salilor si a dotarilor

pdf_icon.jpg  5. Modalitatea de completare a CV-ului in format Europass

word_doc_icon.png  6. Model adresa inaintare in vederea eliberarii certificatelor de participare

word_doc_icon.png  7. Model lista lectori

word_doc_icon.png  8. Model lista participanti - alte categorii de persoane

word_doc_icon.png  9. Model lista participanti - membrii CNASR

word_doc_icon.png  10. Opis dosar avizare si creditare program

word_doc_icon.png  11. Programa de formare profesionala continua in asistenta sociala

word_doc_icon.png  12. Anexa A - activitatile de formare profesionala si sistemul de credite

word_doc_icon.png  13. Anexa B - domeniile profesionale ale asistentuli social

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940