gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Programe organizate de sucursalele teritoriale CNASR

 

Sucursalele teritoriale ale Colegiului National al Asistentilor Sociali pot organiza numai activitatile de formare prevazute in anexa A, nr. crt. 5-7, Sucursalelor teritoriale le este interzis să susţină programele/evenimentele sau să facă publicitate cu privire la numărul de credite profesionale acordate pentru respectivul program de formare profesională continuă, înainte de eliberarea avizului de către Biroul Executiv. Activitatile prevazute in anexa A, nr. crt. 5-7 , organizate de catre sucursalele teritoriale trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in norme.

 

word_doc_icon.png  Cerere de avizare

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940