Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325 Tel: 0748.124.585, 021.317.51.25

Asociația Gherontita angajeaza asistent social

Asociația Gherontita ce presteaza activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure (Sat Valea Plopului, com Posești, Nr 177, jud Prahova C. U. I. 41887121) angajează asistent social, în condițiile legii. Angajatul va lucra cu adulți, de luni până vineri, într-un program ales de comun acord. Norma de lucru: 2-4 ore/zi.

Candidatul ideal trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

• să aibă studii superioare de asistență socială și aviz de exercitare a profesiei;

• să poată să relaționeze optim într-o echipă,

• să aibă abilităţi în utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente,

• să fie capabil să prezinte munca sa public, precum și în rapoarte,

• să fie capabil să se organizeze eficient;

• să fie centrat pe nevoile beneficiarilor;

• să ducă la îndeplinire alte atribuții care vor fi stabilite în sarcina sa de către managerul de proiect.

Responsabilităţi şi sarcini:

• Realizează evaluări specifice cu privire la situaţia beneficiarilor, colaborând permanent cu psihologul din cadrul echipei;

• Identifică şi defineşte problemele/nevoile/dificultaţile beneficiarilor şi defineşte nevoile specifice de intervenţie pentru fiecare caz;

• Realizează planul individualizat de intervenţie, împreună cu beneficiarul, colaborând cu alţi membrii ai echipei;

• Acompaniază beneficiarii în rezolvarea problemelor cu care se confruntă (suport, îndrumare, însoţire, etc.), în spiritul obiectivelor şi al protocolului de lucru stabilit la nivel de proiect (obţinerea unor drepturi/acte, facilitarea accesului la unele servici/instituţii , etc.);

• Identifică în comunitate resurse ce pot contribui la sprijinirea beneficiarilor;

• Participă la elaborarea metodologiei de intervenţie şi a instrumentelor de lucru la nivel de proiect;

• Ţine evidenţa beneficiarilor, realizează statistici şi asigură realizarea dosarelor individuale;

• Consemnează intervenţiile întreprinse cu/pentru beneficiari, precum şi rezultatele acestora.

Dacă sunteți interesați, vă rugăm să trimiteți CV-ul pe adresa de e-mail: gherontitaprofit@gmail.com până în data 30.04.2024