Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325 Tel: 0748.124.585, 021.317.51.25

Istoric și Competențe

ISTORIC

Colegiul National al Asistentilor Sociali s-a constituit in februarie 2005 in baza Legii 466/04.11.2004 ca organizatie profesionala, neguvernamentala, de interes public, apolitica, nonprofit, cu personalitate juridica, autonoma si independenta.

Colegiul National al Asistentilor Sociali, este automom si independent in raport cu orice autoritate publica sau persoana juridica de drept privat si isi exercita atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni din partea acestora.

Colegiul National al Asistentilor Sociali, prin organismele sale, este reprezentant al corpului asistentilor sociali din Romania in relatiile cu autoritatile si institutiile guvernamentale si neguvernamentale, interne si internationale.


COMPETENȚE

Colegiul National al Asistentilor Sociali reprezinta interesele profesiei de asistent social si actioneaza prin toate mijloacele conferite de lege pentru dezvoltarea acesteia si pentru ridicarea prestigiului ei in cadrul vietii sociale.

Ca autoritate profesionala in domeniu, Colegiul National al Asistentilor Sociali participa, potrivit art.26 din Legea 466/04.11.2004, la elaborarea normelor si a actelor normative care reglementeaza domeniul asistentei sociale, realizand atributiile conferite de Legea 466/04.11.2004.

Ca organizatie profesionala, Colegiul National al Asistentilor Sociali reprezinta, apara si promoveaza drepturile si interesele membrilor la nivel local, national si international, apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a asistentului social in exercitarea profesiei, asigura respectarea de catre asistentii sociali a obligatiilor care le revin fata de beneficiari, institutii si societate, in concordanta cu normele deontologice ale profesiei.

Colegiul are urmatoarele atributii principale:

 1. elaboreaza si adopta Codul deontologic al asistentului social, precum si ghidurile de buna practica in domeniu, pentru respectarea principiilor etice;
 2. propune ministerului de resort norme si reglementari in domeniul asistentei sociale;
 3. coordoneaza si sprijina aplicarea reglementarilor si normelor Colegiului de catre asistentii sociali, organismele publice si private in Romania;
 4. avizeaza si elibereaza atestatul de libera practica al asistentului social;
 5. pregateste programele de perfectionare continua in domeniul asistentei sociale;
 6. elibereaza avizele mentionate in prezenta lege;
 7. reprezinta, apara si promoveaza drepturile si interesele membrilor la nivel local, national si international;
 8. monitorizeaza respectarea Codului deontologic, reglementarilor si normelor de catre asistentii sociali, indiferent de locul de munca, si aplica sanctiuni disciplinare;
 9. colaboreaza cu ministere, institutii ale administratiei publice centrale si locale, institutii de invatamant si cercetare, organizatii neguvernamentale, agenti economici si altele;
 10. gestioneaza Registrul national al asistentilor sociali din Romania;
 11. stabileste cuantumul cotizatiei de membru si al taxelor pentru diferitele sale servicii;
 12. colaboreaza cu organisme similare din alte tari in probleme de interes comun.

Beneficii

 • Protectie profesionala
 • Acces la publicatii relevante
 • Newsletter informativ
 • Cursuri acreditate CNASR
 • Dezvoltare profesionala

Recunoastere

Potrivit dispozitiilor art.I, lit.12 din Legea nr.117/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, Colegiul National al Asistentilor Sociali este autoritatea romana competenta pentru recunoastere diplomelor si calificarilor obtinute pentru profesia de asistent social.