Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325 Tel: 0748.124.585, 021.317.51.25

Avizarea furnizorilor de formare profesională continuă

1. Criterii

2. Documente necesare

3. Norme privind formarea profesionala continua

4. Taxe

Furnizorii de formare profesională continuă în asistență socială pot desfășura activitățile prevăzute în anexa A, nr. crt. 1-4, numai după avizarea de către Colegiul National al Asistenților Sociali și înregistrarea în Registrul Național al Furnizorilor de Formare profesională continuă în asistență socială.


Criterii 

În vederea avizării, furnizorii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 1. să aibă prevăzut în statutul acestora sau în actul constitutiv aprobat, după caz prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, desfăşurarea unor activităţi de formare.
 2. fac excepție de la prevederile lit. a) instituțiile universitare acreditate/autorizate prin lege precum și alte persoane de drept public, dacă fac dovada prin documentație aferentă că au prevăzut dreptul de a derula activități de formare profesională continuă;
 3. să demonstreze accesul la dotarea tehnică pentru desfășurarea unor activități educaționale: săli de curs, aparatură de proiecție, capacitatea de a desfășura aplicații practice, surse de finanțare;
 4. să prezinte printr-o scrisoare de intenție lista programelor de formare profesională continuă pe care intenționează să le desfășoare;
 5. să demonstreze experienţa în domeniul formării profesională continue;
 6. să colaboreze cu un număr minim de 2 asistenți sociali principali în realizarea și susținerea programelor de formarea profesională continuă;

 

Documente necesare 

Avizarea si reavizarea furnizorilor de formare profesională și înregistrarea în Registrul național al furnizorilor de formare profesională continuă în asistență socială se realizează pe baza următoarelor documente:

 1. cerere de avizare și înregistrare;
 2. actul constitutiv şi statutul entităţii (fotocopie, semnată și datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul);
 3. încheierea judecătorească de acordare a personalităţii juridice (fotocopie, semnată si datata de către reprezentant pentru conformitate cu originalul), sau documente (legi, hotărări, etc.) care dovedesc dreptul de a derula activități de formare, dacă este cazul;
 4. certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial (fotocopie, semnată si datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul), cu excepția art.9, lit.b);
 5. actele de spaţiu privind sediile entităţii (fotocopie, semnată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul) cu excepția art.9, lit. b);
 6. certificatul de înregistrare fiscală (fotocopie, semnată și datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul);
 7. declarație pe propria răspundere privind asumarea obligației de avizare profesională pentru orice program de formare profesională continuă în asistență socială, înainte de demararea oricăror operațiuni de organizare a unor programe de formare profesională pentru asistenți sociali;
 8. taxa de analiză a cererii pentru avizarea și înregistrarea ca furnizor de formare profesională;
 9. opis semnat și ștampilat, în original.


1. Cerere de avizare si inregistrare furnizor

2. Declaratie furnizor

3. Lista salilor si a dotarilor

4. Opis dosar avizare si inregistrare furnizor

5. Anexa A - Activitatile de formare profesionala si sistemul de credite

6. Anexa B - Domeniile profesionale ale asistentului social


Norme 

În vederea reavizării, furnizorii de formare profesională continuă în asistenţă socială vor depune documentele prevăzute mai sus însoţite de un raport de activitate privind activităţile de formare profesională realizate în anul anterior.

Va recomandam sa consultati normele privind formare profesionala continua a asistentilor sociali, inainte de a transmite spre avizare orice dosar.

1. Hotararea BEX nr. 35 din 23 mai 2014 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 19 din 30 martie 2013 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala continua a asistentilor sociali

2. Hotararea BEX nr. 46 din 24 iunie 2014 privind modificarea si completarea Normelor privind formarea profesionala continua

3. Hotararea nr. 19 din 30 martie 2013 aprobare norme privind formarea profesionala continua

4. Document consolidat Hotararea nr. 19 din 30 martie 2013 aprobare norme privind formarea profesionala continua cu modificari si completari

5. Hotararea nr. 31 din 31 iulie 2020 aprobare norme privind formarea profesionala continua cu online


Taxe 
DenumireCuantum
Taxă de avizare a furnizorilor de formare profesională500 lei
Taxa de reavizare a furnizorilor de formare profesională225 lei
Taxă de eliberare a certificatului de participare5 lei/credit profesional