Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325 Tel: 0748.124.585, 021.317.51.25

Termeni și condiții de utilizare website

1. Acceptarea condiţiilor

2. Descrierea serviciilor

3. Neangajarea răspunderii

4. Reguli generale

5. Limitări de ordin tehnic ale serviciilor

6. Drepturile asupra conţinutului sitului

7. Informaţii personale

8. Legătura cu alte site-uri

9. Încheierea acordului

10. Termeni de utlizare canale social media

 

ACCEPTAREA CONDIŢIILOR

www.cnasr.ro este site-ul oficial al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali (denumit în continuare "CNAS"). Folosirea site-ului www.cnasr.ro (denumit în continuare "site") presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă, de facto, termenii de utilizare descrişi în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea site-ului.

 

DESCRIEREA SERVICIILOR

Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul www.cnasr.ro oferă Utilizatorilor informaţii, acte normative, reglementări şi ştiri referitoare la domeniul asistentei sociale.

Ce este un serviciu electronic?
În cadrul site-ului www.cnasr.ro, un serviciu electronic reprezintă un serviciu sau o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăţi comunicarea între cetăţeni şi CNAS.

Există două tipuri de servicii electronice oferite de www.cnasr.ro:

 • servicii de informare, care asigura asistentilor sociali acces uşor şi eficient la informaţii, facilitând consultarea documentelor emise în domeniul asistentei sociale; astfel se asigură o mai mare transparenţă şi o mai bună înţelegere a activităţilor CNAS;
 • servicii de comunicare interactivă ("Contact şi asistenţă", "Audienţe online"), care permit un mai bun contact cu cetăţenii, cu societatea civilă şi cu alţi factori interesaţi, asigurând mecanisme de feedback, cu scopul de a modela proiectele, politicile şi activităţile CNAS

 

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

CNAS întreţine acest site cu scopul de a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. Dacă sunt semnalate erori, Administratorul va încerca corectarea acestora.

Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.

Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

 

REGULI GENERALE

Administratorul site-ului declară următoarele:

 • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
 • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a sitului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
 • pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

 

LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

 

DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITULUI

© 2012-2016 Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali

Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe siet va fi clar indicată acolo unde este cazul.

 

INFORMAŢII PERSONALE

Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta. Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail. CNAS va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

Unele informaţii solicitate prin intermediul site-ului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date). Prin accesarea şi navigarea pe acest site, Utilizatorii consimt în mod expres şi neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.

 

LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI

Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate de CNAS utile în ceea ce priveşte conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea CNAS. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

CNAS nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere pe situl său.

 

ÎNCHEIEREA ACORDULUI

Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.

 

TERMENI DE UTILIZARE CANALE SOCIAL MEDIA

Colegiul Național al Asistenților Sociali (CNASR) este organizaţia profesională, neguvernamentală, de interes public, apolitică, nonprofit, cu personalitate juridică, autonomă şi independentă, avand rolul de a reprezenta şi apăra la nivel naţional şi internaţional interesele profesiei de asistent social.
Ca organizație profesională, CNASR reprezintă, apără și promovează drepturile și interesele membrilor la nivel local, național și internațional, apăra onoarea, libertatea și independența profesională a asistentului social în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către asistenții sociali a obligațiilor care le revin față de beneficiari, instituții și societate, în concordanță cu normele deontologice ale profesiei.
CNASR utilizează canale social media de comunicare, inclusiv, dar fără a se limita la Facebook, YouTube, Website și Email pentru a face schimb de informații despre activitățile SALE și despre informațiile care pot fi de interes pentru membrii săi și/sau publicului.

Următorii termeni de utilizare se aplică atunci când accesați ORICARE dintre canalele sociale de comunicare ale CNASR („social media”); prin accesarea acestora, recunoașteți și sunteți de acord cu acești termeni de utilizare:

1. Punctele de vedere ale utilizatorilor care postează/comentează pe social media nu reflectă opiniile și poziția Colegiului.
2. În vederea protejării confidențialității asistenților sociali înregistrați, precum și a vieții private a clienților lor, Colegiul va elimina mesaje/comentarii care conțin informații personale.
3. Aprecierile/"Likes"/Distribuirile etc. de pe pagina Colegiului nu reprezintă o aprobare a conținutului/materialului.
4. Link-urile/Tagg-ul căre articole/stări/site-uri / etc. NU sunt o aprobare a conținutului/materialului asociat.
5. Utilizarea oricărui mijloc de socializare, inclusiv conținut sau materiale postate sau asociate se face în întregime pe propriul dvs. risc. Informațiile private (despre dvs. sau altă persoană) și problemele confidențiale nu ar trebui să fie niciodată postate sau comunicate prin intermediul rețelelor sociale.
6. CNASR poate (dar nu este obligat) să monitorizeze (într-o măsură limitată și nu în orice moment) canalele sociale. CNASR își rezervă dreptul de a edita, muta sau șterge orice parte a oricărei
postări/comentariu/mesaj. Acestă situație se aplică comentariilor/mesajelor care sunt:

 • Rasiste, defăimătoare, sexiste, homofobe, calomnioase, insultătoare sau amenințătoare.
 • Agresive, brutale, violente, obscene sau pornografice.
 • Ofensive, nepoliticoase, abuzive sau nepotrivite.
 • Care aduc atingere demnității umane precum și imaginii publice a CNASR și a membrilor săi.
 • Repetitive sau spam.
 • Postate în scopuri publicitare.
 • Politice.
 • Scrise într-o altă limbă.

7. CNASR nu este răspunzător pentru niciun fel de daune de orice fel rezultate din sau în legătură cu orice informație media, folosirea sau implicarea dvs. în social media sau orice postare/comentariu/mesaj sau orice conținut/material publicat sau asociat.
8. Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că furnizorii serviciilor social media și website-uri au, de asemenea, termeni de utilizare suplimentare sau diferite.
ATENȚIE: Colegiul nu este în măsură să abordeze probleme și/sau reclamații specifice într-un forum public. Aceste chestiuni pot fi tratate NUMAI prin contact direct cu Departamentul de Comunicare și Relații publice al Colegiului. În acest sens contactați cnasr@cnasr.ro pentru mai multe informații.