Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325 Tel: 0748.124.585, 021.317.51.25

Decizia Nr. 9/14.06.2022

Nr. 12/14.06.2022

Decizia Nr. 9/14.06.2022

În temeiul art. 51 alin (1), lit. a din Regulamentul electoral al Colegiului National al Asistentilor Sociali din România aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 2011 al Consiliului National, Comisia Electorală Centrală Permanentă

Decide:

Art. 1. Desfăsurarea alegerilor pentru conducerea structurii teritoriale CNASR Tulcea, va avea următorul calendar:

  • 24.08.2022 – 03.09.2022, ora 12:00 depunerea candidaturilor conform prevederilor regulamentului electoral;
  • 03.09.2022- publicarea listei finale cu candidaturile depuse;
  • 04.09.2022– 20.09.2022- campania electorală;
  • 23.09.2022– desfăsurarea alegerilor;
  • după data de 23.09.2022, validarea rezultatelor alegerilor si emiterea mandatelor celor alesi.

Art. 2. Dosarele de candidatura pot fi depuse personal sau prin împuternicit intre orele 12,00-14,00 la adresa – str. Corneliu Gavrilov, nr. 150, loc. Tulcea, persoana de contact Matei Raluca – tel. 0755797253.

Presedinte: Marius DOHOTARU-PLETOIANU

Secretar: Roxana Andreea MARIN

Membru: Gheorghe PLESA