Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325 Tel: 0748.124.585, 021.317.51.25

Creditarea altor activități de formare profesională

Formarea profesională continuă a asistenților sociali este ulterioară formării iniţiale și asigură asistenților sociali fie dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competenţe, fiind realizată prin intermediul programelor, activităților și altor forme de formare profesională avizate de către Biroul executiv al CNASR.

Potrivit normelor privind formarea profesionala continuă a asistenţilor sociali, membrii CNASR pot obţine credite profesionale şi din alte activităţi profesionale, altele decât cele organizate de către furnizorii de formare profesională continuă avizaţi, după cum urmează:

  1. Membru al consiilor de conducere, a comitetelor de organisme profesionale relevante, sucursale teritoriale al Colegiului Național al Asistenților Sociali, board-uri ale organizațiilor neguvernamentale și agenții de servicii sociale, în afara locului de muncă;
  2. Susținerea unui program de formare, în calitate de lector (seminarii, conferințe, cursuri);
  3. Coordonarea practicii pentru minim cinci studenți/an, la sediul profesional sau la locul de muncă, dovedită prin convenția de practica sau alt mijloc juridic;
  4. Supervizarea/îndrumarea profesională a maxim doi asistenți sociali, la sediul profesional sau la locul de muncă, dovedită prin convenție;
  5. Publicarea unei lucrări (carte) cu caracter științific și profesional, recunoscută național sau internațional, sau obținerea titlului de doctor într-o ramură a științelor sociale;
  6. Publicarea de articole în publicații/reviste cu privire la asistență socială sau alte domenii care sunt legate de sectorul serviciilor sociale;
  7. Publicarea de lucrări în compedii/cărți/tratate cu privire la asistență socială cu privire la asistență socială sau alte domenii care sunt legate de sectorul serviciilor sociale;
  8. Abonament la reviste de specialitate, inclusiv reviste electronice;
  9. Activități de formare profesională organizate prin intermediul sucursalelor teritoriale ale Colegiului Național al Asistentilor Sociali, altele decât cele prevazute la pct. 5-7;
  10. Participarea la cursuri profesionale și tehnice, schimbul de sesiuni sau participarea la activități care contribuie la dezvoltarea profesională de sine, de servicii sociale și sectoarele conexe, care nu sunt acoperite de orice alte categorii.

 În vederea creditării acestor activităţi (prevăzute la secțiunea alte activități din anexa A din Normele privind formarea profesională continuă), asistenţii sociali au obligația de a depune, anual, până la data de 31 martie, cererea de creditare însoțită de documente justificative (copie) pentru activitățile realizate în anul anterior.

 Începând cu anul 2013, pentru activităţile de formare profesională continuă organizate de către furnizorii avizaţi de către CNASR, certificatele s-au eliberat/se eliberează de către Colegiu, evidenţa creditelor realizându-se în sistemul electronic intern.

Cerere de creditare